Lễ kỳ siêu Ngũ thất trai tuần nhị vị cố Huynh trưởng cấp Dũng và Tiểu tường cố HTr cấp Dũng Thiện Pháp

LỄ KỲ SIÊU NGŨ THẤT TRAI TUẦN NHỊ VỊ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN: NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU và NGUYÊN CÔNG – LƯƠNG HOÀNG ĐẾ; TIỂU TƯỜNG CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN THIỆN PHÁP – NGUYỄN VĂN PHẢI

-oOo-

Vào lúc 10 giờ ngày Chủ nhật 02.07.2023, tại Chùa Pháp Vân (quận Tân Phú – TP.HCM). Dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Trí, Thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN; Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức tăng.

Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam, cùng tang gia hiếu quyến đồng tổ chức Lễ kỳ siêu Ngũ thất trai tuần chơn linh nhị vị Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Nguyên Công Lương Hoàng Đế và Lễ tiểu tường chơn linh Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải.

Đông đảo Lam viên các cấp, cùng trên 130 HTr Ban Quản Trại và Trại sinh Trại Huyền Trang 8 Trung ương vân tập trang nghiêm cầu nguyện với tất cả tấm lòng tri ân quý cố Huynh trưởng cấp Dũng đã suốt một đời dấn thân hy hiến cho Chánh pháp và tổ chức GĐPT Việt Nam.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

ducquang

GĐPT Huyện Xuyên Mộc (BRVT) chia buồn

Người Áo Lam