Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập GĐPT Đức Hưng

logo_50_nam_da_chon
Tổ chức GĐPT VN được hình thành hơn 70 năm, trãi qua nhiều biến cố lịch sử, nhưng với tinh thần vì Đạo Pháp, vì dân tộc đã vượt thắng mọi chướng duyên để duy trì và phát triển mái nhà Lam thân thương, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là hướng dẫn các em thanh thiếu niên học và hành theo lời Phật dạy.

Kính thưa toàn thể Quý chư liệt vị

Tổ chức GĐPT VN được hình thành hơn 70 năm, trãi qua nhiều biến cố lịch sử, nhưng với tinh thần vì Đạo Pháp, vì dân tộc đã vượt thắng mọi chướng duyên để duy trì và phát triển mái nhà Lam thân thương, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là hướng dẫn các em thanh thiếu niên học và hành theo lời Phật dạy.

Cùng thực hiện ước mơ hoài bão đó đó GĐPT Đức Hưng  cũng 50 năm tiếp bước tiền nhân, thừa hành tôn chỉ Bi – Trí – Dũng của nhà Lam, 50 năm đã trôi qua một chặng đường dài nữa thế kỷ, trãi qua  biết bao nhiêu thăng trầm, song gió, thay đổi thời cuộc, lần lượt các thế hệ tiếp nối nhau, GĐPT Đức Hưng vẫn tiến bước trong tổ chức áo Lam với hành trình lam sử. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị, cũng là ngày thành đạo, nagỳ mà tất cả những người con Phật đều tưởng nhớ đến bậc đạo Sư Thích Ca Mâu Ni – Người đã đem lại ánh sáng đạo vàng giải thoát cho nhân loại và hôm nay niềm vui được nhân lên, với đầy đủ duyên lành cùng hội tụ, GĐPT Đức Hưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 thành lập GĐPT Đức Hưng, xin kính trình lên Chư tôn đức cùng toàn thể Chư liệt quý vị. Kính mời quý vị cùng xem qua hình ảnh của buổi lễ Kỷ niệm  Kính thưa toàn thể Quý chư liệt vị

Tổ chức GĐPT VN được hình thành hơn 70 năm, trãi qua nhiều biến cố lịch sử, nhưng với tinh thần vì Đạo Pháp, vì dân tộc đã vượt thắng mọi chướng duyên để duy trì và phát triển mái nhà Lam thân thương, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là hướng dẫn các em thanh thiếu niên học và hành theo lời Phật dạy.

Cùng thực hiện ước mơ hoài bão đó đó GĐPT Đức Hưng  cũng 50 năm tiếp bước tiền nhân, thừa hành tôn chỉ Bi – Trí – Dũng của nhà Lam, 50 năm đã trôi qua một chặng đường dài nữa thế kỷ, trãi qua  biết bao nhiêu thăng trầm, song gió, thay đổi thời cuộc, lần lượt các thế hệ tiếp nối nhau, GĐPT Đức Hưng vẫn tiến bước trong tổ chức áo Lam với hành trình lam sử. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị, cũng là ngày thành đạo, nagỳ mà tất cả những người con Phật đều tưởng nhớ đến bậc đạo Sư Thích Ca Mâu Ni – Người đã đem lại ánh sáng đạo vàng giải thoát cho nhân loại và hôm nay niềm vui được nhân lên, với đầy đủ duyên lành cùng hội tụ, GĐPT Đức Hưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 thành lập GĐPT Đức Hưng, xin kính trình lên Chư tôn đức cùng toàn thể Chư liệt quý vị. Kính mời quý vị cùng xem qua hình ảnh của buổi lễ Kỷ niệm.

1
2
2 (2)
3
4
4 (2)
5
5 (3)

6

7

8

9

9 (2)

9 (3)

10 (2)

12

12 (2)

13

13 (2)

13 (3)

13 (4)

13 (5)

13 (6)

13 (7)

13 (8)

13 (9)

13 (10)

14

14 (3)

15 (3)

16

17

17 (2)

18

19

19 (2)

19 (3)

19 (4)

19 (5)

20

20 (2)

21 (2)

22

23 (2)

24

25

26

27

28

29

29 (2)

30 (2)

31 (2)

31 (3)

32

32 (2)

32 (3)

33

34 (2)

35 (2)

36

36 (2)

36 (3)

37

38

39

39 (2)

40 (4)

41

41 (2)

41 (3)

41 (4)

41 (5)

42

43 (2)

44

45

45 (3)

45 (4)

45 (5)

46

46 (2)

47

48

48 (2)

48 (3)

48 (5)

49

49 (2)

50

51

52

53

54

DSCN0520

DSCN0522

DSCN0536

DSCN0538

DSCN0539

IMG 1972

k

k (1)

k (3)

k (6)

k (7)

k (8)

k (9)

k (10)
k (11)
k (12)
k (13)
k (14)
k (15)
k (16)
k (17)
k (18)
k (19)
k (20)
k (21)
k (23)
k (24)
k (25)
Qua tang dong ho
Qua tang ky yeu
qua tang so tay
z
z (2)

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa mừng Phật Đản sanh lần thứ 2639

Huệ Quang GĐPTVN

Lam viên GĐPT.VN đảnh lễ Giác linh Hòa thượng THÍCH LƯƠNG PHƯƠNG tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Khấp báo Huynh Trưởng Năng Quang mệnh chung

datthinh