LỄ KHAI PHÁP KHÓA TU HỌC DU-GIÀ BỒ-TÁT GIỚI

 

Bồ-tát đạo là con đường tu tập theo các bậc Đại nhân, với ý nguyện hướng về tinh thần tự giác, giác tha và biến ý nguyện đó thành hành động thực tiễn, bước đi trên con đường Bồ-tát để Phật chủng không đoạn mất, kế thừa gia tài của đức Thế tôn, nguyện làm Phật trong tương lai.

            Bao thế hệ Lam viên GĐPT Việt Nam đã phát tâm lập nguyện và thăng tiến trên con đường cao quý bằng việc huân phát Bồ-tát giới tại gia, mang pháp hạnh “nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết,….tỏa hương thơm từ bi tận cùng” mà dấn thân vào đời ngũ trược phụng sự chúng sanh, thực hiện lý tưởng lợi tha, tự lợi qua sứ mạng “Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”.

            Để việc thọ giới, trì giới được thành tựu, BHD Trung Ương GĐPT Việt  Nam kiến lập đạo tràng tu học Du-già Bồ-tát giới khóa 01 dành cho Huynh trưởng GĐPTVN các cấp đã lãnh thọ Bồ-tát giới tại gia, và chưa đủ duyên thọ học giới pháp. Khóa học được thực hiện với hình thức trực tuyến trên nền tảng zoom, định kỳ vào chủ nhật tuần thứ 2, tuần thứ 4 hằng tháng.

            Lễ Khai Pháp được cử hành vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 09 năm 2021 (nhằm ngày 20 tháng 08 năm Tân Sửu), toàn thể hội chúng thành tâm cung nghinh Thượng tọa đạo hiệu thượng Nhuận hạ Châu, Phó Tổng Thư ký BTT HĐGG GĐPTVN, Giáo thọ sư khóa tu học hiện tiền chứng minh, đạo tràng Lam viên hiện diện trang trọng cung đón Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Trưởng ban BTT Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chủ tọa, Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Trưởng ban Điều hành BHD Trung Ương GĐPTVN đồng chủ tọa, cùng sự hiện diện của Quý Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, quý Huynh trưởng Ủy viên Thường vụ, Ủy viên, Phụ tá Ủy viên BHD Trung Ương GĐPTVN, và 207 Huynh trưởng học viên khóa tu học.

            Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca chính thức GĐPTVN, phút tưởng niệm và các tiết thứ truyền thống trong nghi lễ GĐPTVN.

            Huynh trưởng Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy viên Nghiên huấn BHD Trung Ương, Trưởng Ban tổ chức đã dâng lời bạch trình và thay mặt đại chúng tác lễ cung thỉnh Chư tôn đức Chứng minh, Giáo thọ cho khóa tu học.

            Sau lời cầu thỉnh của đại chúng, Thượng tọa Giáo thọ sư đã hoan hỷ thay nhọc đại Tăng hứa khả và ban pháp từ khuyến tấn Lam viên hãy tinh tấn trong việc học giới, trì giới để tiếp nối Bồ-đề nguyện, Bồ-đề hạnh mà Chư tiền bối, quý Anh Chị đi trước đã dày công trưởng dưỡng, để lý tưởng GĐPTVN được tồn tại đến hôm nay.

            Những giây phút xúc động tiếp nối chương trình, toàn thể Anh Chị Em hoan hỷ chúc mừng Khánh thọ lần thứ 98 của Anh Cả Nguyên Tín. Tâm nguyện kết nối tâm nguyện qua sự hướng dẫn của Thầy chứng minh, đại chúng tuyên niệm danh hiệu đức Phật Dược Sư kỳ nguyện cho Anh trường thọ, sáu thời an lành. Thượng tọa Ân sư đã thay nhọc Chư tôn đức trong Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPTVN ban pháp từ chúc mừng Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín. Trong không khí ấm cúng của tình Lam, đạo lý nhớ ơn và đền ơn được thắp sáng, Huynh trưởng Nguyên Hoành – Lê Văn San, thay mặt cho Tổ chức và Lam viên GĐPTVN kính dâng lên Anh Cả lời tri ân và đôi dòng thơ khánh chúc:

                        98 năm qua vọng bách tuần,

                        Lam viên Thế giới tấm lòng chung,

                        Nguyện cầu Anh mãi hoa sen ngát,

                        Nguyện kết năm châu tiếng hạc tùng.

            Tiếp nối buổi lễ khai pháp, Huynh trưởng Nguyên Hoành thay nhọc cho Anh Trưởng ban chủ tọa dâng lời tri ân lên Chư tôn đức trong hai Hội đồng, Thượng tọa Giáo thọ sư và ban lời huấn từ, khuyến tấn tu trì đến toàn thể Huynh trưởng học viên khóa Du-già Bồ-tát giới.

            Với tất cả niềm tín thọ vào Tam bảo và Thánh giới, toàn thể hội chúng lắng lòng cung đón Giáo giới của đức Trưởng lão Hòa thượng khâm thừa ủy thác điều hành Phật sự GHPGVNTN, Cố vấn Ban Chấp sự Hội đồng Tăng già Bản thệ, Ân sư GĐPTVN đạo hiệu thượng Tuệ hạ Sỹ. Thầy Giáo giới: “…khi chúng ta thọ giới sẽ tạo ra một năng lực phòng hộ. Giới gọi là học xứ. Học xứ là những điều khoản để học tập, do không hoàn hảo nên phải học tập để dần hoàn hảo. Người học giới là học tập từ từ, người thọ giới khác với người không thọ giới ở chỗ có lời nguyện, có thể người thọ giới tánh tình cư xử sai lầm, xấu hơn người không thọ giới, nhưng chắc chắn rằng người thọ giới biết sửa mình sẽ ngày càng tốt hơn…”         

             Toàn thể đạo tràng đồng y giáo phụng hành giáo giới của Hòa thượng Ân sư, nguyện nỗ lực tinh tấn để không cô phụ những nhân duyên lành tác thành cho mỗi Lam viên GĐPTVN.

            Buổi lễ khép lại với phần cảm tạ và hồi hướng công đức.

            Vào lúc 9h10 Thầy Giáo thọ hướng dẫn bài 01: Ý nghĩa Bồ-tát giới, Thầy đã khai mở cho hội chúng hiểu thế nào là Bồ tát đạo, ý nghĩa của Bồ đề nguyện và Bồ đề hành, cùng với phần giới thiệu các giới bản của Bồ tát giới.

            Sau 90 phút tiếp nhận dòng sữa pháp, toàn khóa học đã trao đổi các Quy định chung, kết dây thân ái và hẹn gặp lại vào kỳ học thứ hai lúc 08h00 ngày 10/10/2021.

            BAN TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC

           

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ Chức Lễ Kỳ An Cho Huynh Trưởng Tân Thăng Cấp Tập và Cấp Tín năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Hòa: Lễ Hiệp kỵ năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Hội đồng thi Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc Lực, niên khóa 2017

Huệ Quang GĐPTVN