Lễ Đại tường Cố Đại lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Sáng hôm nay, mùng 10 tháng 10 Kỷ Hợi (6/11/2019), bầu trời âm u thiếu ánh nắng, đất trời dường như cũng đồng cảm với những người con áo lam câu hội trên đất Quảng Hương Già Lam, đau buồn hồi tưởng hai năm về trước, khi Đức Thượng Thủ Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – vị Ân Sư; người cha tinh thần của hàng triệu Đoàn Viên áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn thế giới an nhiên thu thần thị tịch.

Thời gian thắm thoát qua mau, hôm nay chúng con cùng Chư Tôn Thạc Đức Tăng-già và hằng trăm Phật Tử các đạo tràng nhiều nơi vân tập về Quảng Hương Già Lam cử hành tưởng niệm Đại Tường và cung thỉnh di cốt Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ an trí vào bảo tháp Đa Bảo trong khuôn viên bổn tự.

Trong sân chùa, Chư Tôn Giáo Phẩm các cấp Giáo Hội; Chư Tôn Hòa Thượng, Ni Sư, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Đại Đại Đức Ni trụ trì và Tăng Chúng, Ni Chúng các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất nội ngoại thành Sài Gòn và các tỉnh; các cựu Học Tăng tại Quảng Hương Già Lam qua các khóa, các thời kỳ; cùng đạo hữu Phật Tử các nơi tề tựu đông đảo. Về phía Gia Đình Phật Tử có quý anh chị đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN; Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN; Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh, thị cùng hàng trăm Huynh Trưởng, Đoàn Sinh hiện diện.

8 giờ sáng, cùng các phái đoàn dâng hương hoa lễ phẩm tưởng niệm, các đoàn đại diện dâng lễ phẩm của GĐPT theo chân Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN cùng thành kính dâng lễ phẩm cúng dường, đảnh lễ tưởng niệm trước Giác Linh Đài. Sau lễ dâng hương, Chư Tôn Đức cũng như anh chị em Lam Viên GĐPT tạm nghỉ ngơi hoặc rảo bước viếng thăm ngôi tháp Đa Bảo vừa mới hoàn thành, chờ giờ lễ chính thức.

Đúng 9 giờ, Chư Tôn Túc Tăng Ni nhị bộ pháp phục chỉnh tề, cung thỉnh di cốt Cố Đại Lão Hòa Thượng từ nhà thờ cốt đến bảo tháp. Trên hành lang, hai bên cầu thang và dọc lối đường đoàn thỉnh di cốt đi qua, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT cùng quý đạo hữu Phật Tử lập thành đạo tràng danh dự cung nghinh.

Trong khói trầm hương quyện tỏa, bóng hoàng y rực rỡ trang nghiêm dẫn bước bóng lam y hiền hòa dung dị tiến về linh đường, nơi tạm thờ tạm di cốt của Ngài. Dẫn đầu là Hòa Thượng sám chủ; tiếp theo là Ban Kinh Sư; kế đó Thượng Tọa Thích Pháp Đăng – Trưởng tử của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng – hai tay cung kính nâng di cốt của Bổn Sư; nối tiếp là hàng Chư Tăng đệ tử của Ngài; Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni nhị bộ; cuối cùng là quý đạo hữu Phật Tử và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử nối gót tiến về bảo tháp Đa Bảo trong tiếng tuyên Phật hiệu âm vang xen lẫn tiếng nhã nhạc bát âm, tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng liên tục…

Khi di cốt đã được trân trọng tôn trí ở tầng lầu trên ngôi bảo tháp, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử tuần tự chí thành đảnh lễ trước bảo tháp của Ân Sư; tiếp theo đó Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni đã trang nghiêm cử hành pháp sự khoa nghi cúng ngọ Phật, tác hành nghi lễ Đại Tường châu viên, hoàn mãn cùng với Ban Kinh Sư và toàn thể đại chúng Thiện Tín, Lam Viên Gia Đình Phật Tử hiện diện tại đạo tràng.

Ngưỡng bái bạch Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư.

Vậy là Người đã hoàn thành đại nguyện “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” của một vị sứ giả Như Lai, một Bồ-tát hóa thân cứu độ thế nhân. Từ nay, mỗi khi câu hội về Quảng Hương Già Lam, chúng con sẽ chỉ còn được chiêm bái và đảnh lễ trước di ảnh, linh cốt của Ngài để thầm nhớ tưởng lúc nào Hòa Thượng kính yêu cũng luôn kề cận bên chúng con; tiếp tục tỏa bóng mát đại từ che chở chúng con; theo dõi từng Phật sự của chúng con và luôn hộ trì cho Tăng Ni, Phật Tử, cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng con trên toàn thế giới vượt thắng mọi chướng nạn trùng ba, hoàn thành sứ mệnh phụng sự lý tưởng, đạo pháp và dân tộc.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ, húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

Nguồn: gdptthegioi

(https://gdptthegioi.net/2019/11/le-dai-tuong-hoa-thuong-thuong-thu-hoi-dong-tang-gia-ban/)

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận họp thường kỳ 3/2015

phuocthanh

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Nhạc sinh hoạt GĐPT: Vững tâm tiến bước

Huệ Quang GĐPTVN