Lễ báo hiếu do GĐPT Thiện Hoa 3 tổ chức

Sáng ngày 12.8.2011(13.7.ÂL), vâng lời Phật dạy, Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 3, trực thuộc BHD GĐPT Quảng Đức đã tổ chức lễ cúng dường Trai Phạn tại Tổ Đình Huê Lâm dưới sự chứng minh của Ni Trưởng Trú trì, quý Ni Sư, Chư Ni toàn tổ đình, đây là việc làm thiết thực nhằm hồi hướng công đức cho Cha Mẹ bảy đời quá vãng cũng như Cha mẹ còn hiện tiền.

Buổi chiều cùng ngày Gia Đình tổ chức Lễ Vu lan Báo Hiếu, cài Bông Hồng cho Ni Sư đại diện Ni Trưởng cùng Chư Ni, những đóa Hồng tươi thắm cho những ai đang còn Mẹ, đặc biệt trong mùa Vu Lan năm nay chị Liên Đoàn Trưởng buồn rầu cài lên áo đóa hoa màu Trắng, chị vừa mất Mẹ trong tháng 3 vừa qua .

Lễ dâng quà cho Cha Mẹ, dưới sự chứng minh của Ni Sư đại diện Ni Trưởng cùng Chư Ni, sau phần diễn văn khai mạc của Bác Gia Trưởng, bài văn tác bạch dâng quà lên cúng dường Cha Mẹ, nhiều phụ huynh Đoàn Sinh xúc động đã rơi nước mắt trong khung cảnh trang nghiêm, toàn thể lắng lòng để nghe lời dạy vàng ngọc của Ni Sư, kết thúc buổi Lễ là tiệc trà thân mật và văn nghệ trong tình thương yêu.


VP BHD Quảng Đức

Bài khác nên xem

Tin tức Phật Gíao Thế Giới (tuần 4 tháng 2 năm 2015) – Diệu Âm

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tập và cấp Tín – năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ trình diện tân BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN