Lam viên GĐPT Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm ngày Đức Thế tôn thành đạo

Ngày mùng 06 và 07 tháng chạp năm Nhâm Dần (29 – 30.12.2022), Chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam và Tăng chúng Tổ đình Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai, kiến lập Giới đàn Trí Quang truyền giới Sa di – Tỳ kheo – Bồ tát giới và Lễ kỷ niệm ngày Thế tôn thành đạo.

Đại diện Hội đồng HTr cấp Dũng, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Lam viên các BHD Gia Định, Quảng Đức Sài Gòn, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Biên Hòa, tham gia phục vụ cúng dường giới đàn và thiết lễ cúng dường Trai tăng.

Tin: BBT Trang Nhà – Ảnh: Minh Bình

Bài khác nên xem

Chương trình tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap

HỘI THI TIẾNG HÁT CA LĂNG TẦN GIÀ

BHD GĐPT Biên Hòa tổ chức Khai mạc Trại Lộc Uyển

phuocthanh