Lam viên GĐPT Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm ngày Đức Thế tôn thành đạo

Ngày mùng 06 và 07 tháng chạp năm Nhâm Dần (29 – 30.12.2022), Chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam và Tăng chúng Tổ đình Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai, kiến lập Giới đàn Trí Quang truyền giới Sa di – Tỳ kheo – Bồ tát giới và Lễ kỷ niệm ngày Thế tôn thành đạo.

Đại diện Hội đồng HTr cấp Dũng, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Lam viên các BHD Gia Định, Quảng Đức Sài Gòn, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Biên Hòa, tham gia phục vụ cúng dường giới đàn và thiết lễ cúng dường Trai tăng.

Tin: BBT Trang Nhà – Ảnh: Minh Bình

Bài khác nên xem

Ý nghĩa Trai Đàn Chẩn Tế

phuocthanh

BĐD GĐPT Quận 11 tổ chức Lễ Huý Nhật HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ HOA

phuocthanh

Thông tư tổ chức kỳ nguyện và cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung

nhuanphap