Lam viên GĐPT nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão HT thượng Đồng hạ Tâm

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

******

 

BHD.GĐPT NINH THUẬN

******

BHD.GĐPT CAM RANH

******

ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Bài khác nên xem

Lễ Húy Nhật lần thứ 20 cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Hướng- Viện chủ chùa Vạn Phước( Sài Gòn) – Ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Khấp Báo

phuocthanh

BBT Trang Nhà GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới Mừng Xuân

ducquang