Kính Viếng Giác Linh Anh – Quảng Tín

Kính Viếng Giác Linh Anh
                  Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam – GĐPT Bình Thuận
                                        Cấp Tần Bổn Đồng Phạm Lợi
Lạc bước phong trần chẳng bao lâu
Mà sao gió bụi bạc mái đầu
Buông tay một phút cho thân thể
Chợt đau thương vùi nén nỗi đau thương .
Biển trầm luân biển lắm đau thương
Dặn lòng vui đạo giữ phận thường
Thê nhưng một thoáng vương say mộng
A rồi sóng bủa ngất trùng dương .
Buông xuôi dệt mộng thành cơn mộng
Buông xuôi mây gió cuốn phiêu bồng
Buông xuôi từng bước mái nhà lam
Buông xuôi trọn kiếp , kiếp không công .
Anh đã thấy cái nhìn vô địch
Cõi Tây Phương giờ anh đã đến
Anh ơi cõi trần vui trong mộng
Nghĩ đến càng thương thấy thêm đau
            Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

VU LAN

nhuanphap

Chuyện Áo Lam : Một Con Đường

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức đêm đạo ca cúng dường Vu Lan báo hiếu PL 2556

phuocthanh