Deprecated: Required parameter $disable_lazyload follows optional parameter $echo in /home/gdptvietnamorg/gdptvietnam.org/public_html/wp-content/plugins/penci-pennews-portfolio/inc/helper.php on line 190
KIẾN ĐÀN HỘ ĐÀN | GĐPT Việt Nam

KIẾN ĐÀN HỘ ĐÀN

ss

ACE Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN thân mến!

Phàm xưa nay việc kiến đàn kỳ siêu bạc độ giải oan là việc của các Gia Tộc bề thế mang truyền thống lâu đời của Phật Giáo, hoặc các chùa có quá nhiều đạo hữu thuần thành, nhà chùa cần dốc tâm đáp ứng nhu cầu báo đền ân đức sâu dày của tiền nhân, hoặc các nơi xảy ra can qua dịch bệnh tai trời ách nước giáo hội, chính quyền mới phải ra tay. Ngoài ra phải hội đủ nhân lành thù thắng kiến đàn mới có thể hoàn thành. Do vậy có nhiều Huynh Trưởng đoàn sinh kinh qua vài chục năm sinh hoạt không biết TRAI ĐÀN, GIỚI ĐÀN là gì.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới tổ chức PHÁP HỘI có cả TRAI ĐÀN GIỚI ĐÀN là dốc tâm hiệp lực ACE Huynh Trưởng Đoàn Sinh quyết dồn NGUYỆN LỰC cung thỉnh chư tôn thạc đức chấn tích quang lâm PHÁP HỘI đánh pháp cổ lớn, thổi pháp loa lớn hưng tác đại phan chấn động đại địa, Sơn Thần, Thủy Thần, Địa Thần, Bát Bộ Thiên Long, Tứ Thiên Vương Đế Thích.

Hướng về Đại phan, thượng thông thiên giới, hạ triệt địa phủ, nương oai thần chư Phật bậc thầy của trời người đưa tất cả chư vong về phó hội pháp đàn Thính Pháp văn kinh thọ tài hưởng thực, khai mở tâm thức, vượt khỏi Ái hà thoát hóa siêu sanh, cơ hội ngàn năm dể gì có được.

Do vậy Huynh Trưởng Đoàn Sinh, cư ngụ bất cứ nơi nào phát tâm tham gia với tư cách là giới tử, hộ đàn, dốc tâm nguyện cầu cho Pháp Hội hanh thông hoàn mãn. Chúng ta phát tâm siêu độ cho liệt đại tiền nhân, chiến sĩ trận vong, tha phương hoạnh tử, đồng bào tử nạn bất cứ tôn giáo nào, ý thức hệ ra sao, đều bỏ đường mê, quay về nẽo chánh, đất nước thái bình, biên cương vững chắc, biển đảo vẹn toàn, kẻ mất người còn thảy đều lợi lạc.

Hãy hướng về PHÁP HỘI kẻ có công người có của đưa tư duy ý niệm hành động gắn bó nhất tâm như một dòng chảy thì trăng sao cũng còn rơi rụng huống chi là PHÁP HỘI thành công./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Tưởng nhớ cố HTr cấp Dũng Quảng Thừa – Tôn Thất Phú.

Huệ Quang GĐPTVN

Đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ tưởng niệm Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh

Huệ Quang GĐPTVN

Nguồn gốc nhạc phẩm Bốn Phương Chim Về!

ducquang