HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN MIỀN KHÁNH HÒA

HỌP HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN MIIỀN KHÁNH HÒA

Vào lúc 08 giờ 45′ ngày 16.06.2013. Cuộc họp các anh chị Cấp Tấn miền Khánh Hòa đã được tổ chức tại VP. BHD – GĐPT Đồng Nai (Tổ đình chùa Long Thọ – đường Hùng Vương, TX Long Khánh, Đồng Nai)

Dưới sự chủ tọa của Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT – Phó Trưởng ban Ngành Nữ BHDTƯ – GĐPT Việt Nam, Anh Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Đại diện BHDTƯ. Cuộc họp được tiến hành với 18 anh chị Huynh trưởng cấp Tấn của 04 BHD – GĐPT THUỘC Miền Khánh Hòa.

Tuy có vắng một số anh chị vì lý do gia cảnh không về dự được, nhưng quý anh chị Huynh trưởng hiện diện đã đóng góp ý kiến rất sôi nỗi nhằm đánh giá ưu, khuyết điểm để xây dựng phát triễn vườn Lam GĐPT mỗi ngày càng thăng hoa.

Trong tinh thần đó quý anh chị đã bầu bổ sung 03 HTr vào BĐD miền Khánh Hòa
Cuộc họp được thành tựu viên mãn lại lúc 12h00 cùng ngày.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSCVăn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2018 và lớp bồi dưỡng kỹ năng Gia trưởng-Liên Đoàn trưởng-Thư ký .

Tâm Lễ

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm Đinh Dậu tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh

BHD Lâm Đồng chúc tết Chư Tôn Đức

phuocthanh