(Hình ảnh) Lễ cúng thất thứ 5 Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

0

Vào chủ nhật ngày 31/12/2017 tại chùa Viên Quang, Đồng Nai. Chư tôn đức môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức khóa lễ ngũ thất trai tuần Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ.
Đáp lời mời của Thượng tọa Thích Pháp Đăng, Trụ trì chùa Viên Quang – Trưởng tử của Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ, Chư tôn đức Hội đồng Tăng già Bản thệ, Chư tôn đức Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam quang lâm chứng minh pháp sự. Áo lam GĐPT Việt Nam có phái đoàn BHD Trung ương, BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Đồng Nai và GĐPT Đức Chơn đồng tham dự.

Một số hình ảnh khóa lễ được phóng viên trang nhà ghi nhận.Ảnh: Quảng Từ

Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.