Gia Đình Phật Tử Quảng Phúc

Suốt 4 tuần vừa qua, GĐPT Quảng Phúc không được vào Chánh điện để lễ Phật trước giờ sinh hoạt thường kỳ. Anh Chị Em đơn vị đã kham nhẫn hành lễ bên ngoài. Tất cả chỉ vì một lý do chưa được kiểm chứng minh bạch. Ngậm ngùi thay!!!

Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng Niệm cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

BHD GĐPT Cam Ranh khai mạc Liên trại A Dục 12 – Lộc Uyển 14

nhuanphap

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM KÍNH TIẾC CỐ HTr CẤP DŨNG TÂM KIỂM – BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN