Gia Đình Phật Tử Quảng Phúc

Suốt 4 tuần vừa qua, GĐPT Quảng Phúc không được vào Chánh điện để lễ Phật trước giờ sinh hoạt thường kỳ. Anh Chị Em đơn vị đã kham nhẫn hành lễ bên ngoài. Tất cả chỉ vì một lý do chưa được kiểm chứng minh bạch. Ngậm ngùi thay!!!

Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Lễ Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng hoạt động 2015

phuocthanh

GĐPT Khánh Lạc tổ chức Hội thi “Theo Dấu Chân Phật”

phuocthanh

Kiết tập Thiên Tăng Hội – Tuyên tụng Kinh Di Giáo – Kỷ niệm mười năm tôn sư ra đi.

nhuanphap