GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi: Phân ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT
 
Kínhgởi: Htr THIỆN PHÚ – Nguyễn Văn Vinh (thienphu777@yahoo.com.au),
Htr THIỆN QÚY – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,
Kính thưa Htr Thiện Phú & Htr Thiện Quý cùng tang quyến,
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi vừa nhận được tin:
Thân mẫu của Htr THIỆN PHÚ – Nguyễn Văn Vinh,
– Ủy Viên Nội Vụ BHD GĐPTVN tại Úc Đại Lợi,
– Thư Ký Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPTVN/UĐL,
Là nhạc mẫu của Htr THIỆN QUÝ – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,
– Trưởng Ban Đại Diện Miền Thiện Minh GĐPTVN/UĐL,
– Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Long Hoa.
Cụ bà: Nguyễn Thị Nga
Pháp danh: DIỆU NGÔ
Sinh năm 1937 – Đinh Sửu
Ðã xả báo Ta Bà vào lúc 15:20 ngày 27 tháng 8 năm 2013
(Nhằm ngày 21 tháng 7 năm Quý Tỵ) tại Đảo Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Hưởng Thọ 77 tuổi
Thay mặt Ban Hướng Dẫn và toàn thể Đoàn Viên
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi
 
Thành kính chia sẻ sự mất mát lớn lao này của
Huynh Trưởng THIỆN PHÚ, THIỆN QÚY & tang gia hiếu quyến.
Nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Cùng chư Thánh Chúng, thùy từ gia hộ, tiếp độ hương linh
Cụ bà Nguyễn Thị Nga, Pháp danh DIỆU NGỘ
Vãng sanh An lạc quốc.
 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD GĐPT CamRanh thăm viếng GĐPT Từ Ân

phuocthanh

KHẤP BÁO: HTr cấp Tấn PHẠM THỊ NA – pháp danh TÂM ĐẠI mệnh chung.

phuocthanh

GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ năm 2015

phuocthanh