GĐPT Lâm Đồng – Kết khoá trại A Dục 7

Trong hai ngày 05 – 06/10/2013 tại chùa Huệ Lâm – thành phố Bảo Lộc, BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức kết khóa trại A Dục 7.
Về tham dự cóThượng tọa trú trì đã chứng minh cho lễ truyền đăng và lễ kết khóa.
Anh Tâm Phước, Phó Trưởng ban BHD phụ trách ngành Nam, các anh chị thành viên của BHD GĐPT Lâm Đồng, BQT A Dục 7 cùng 22 trại sinh.
Lễ kết khóa đã được tiến hành sau khi thực hiện lễ truyền đăng cho 22 trại sinh trúng cách.
Trại A Dục 7được khai khóa ngày 10/8/2012 với số trại sinh là 23 huynh trưởng.
VP.BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BĐD/BHD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tổ chức trại giao lưu

phuocthanh

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 45 GĐPT Giác Hải – Nha Trang ( BHD GĐPT Khánh Hoà )

phuocthanh

Lễ Nhập Bảo Tháp Đại Trưởng Lão HT thượng Chí hạ Tín

nhuanphap