GĐPT Dak Lak Thành kính Phân Ưu

GĐPT Dak Lak Thành kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI Pháp danh: QUẢNG HIỀN. Thọ tại gia Bồ tát giới Pháp tự HẢI ĐỨC. Sinh năm: 1950 (Canh Dần)

Là Hiền Thê của HTr Cấp Tấn NGUYỄN VĂN NUÔI, Pháp danh TÂM DƯỠNG, Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương, Phó Trưởng ban Điều Hành BHD Biên Hòa.

Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 8h25 ngày 21 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 29.10.2018). Hưởng thọ: 69 tuổi .

Ban Hướng Dẫn – Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn – Hội Đồng Huynh Trưởng Cấn Tín GĐPT Dak Lak xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến HTr Cấp Tấn Lê Văn Nuôi, cùng tang quyến. Nhất tâm cầu nguyện chơn linh Huynh Trưởng LÂM THỊ VUI vãng sanh Phật quốc.

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Phúc lợi xã hội theo quan niệm Phật Giáo

phuocthanh

Ban tổ chức Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

nhuanphap

Tang lễ cố Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Công – Lương Hoàng Đế

nhuanphap