GĐPT Cam Ranh đón mừng Đại lễ Phật Đản PL.2559

DSC_0417 (FILEminimizer)

Với với tất cả tâm nguyện chí thành cúng dường ngày kỷ niệm Đản sanh của đức Thế Tôn lần thứ 2639 năm, toàn thể Lam viên các cấp trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh đã tích cực tham gia mọi công tác Phật sự như: 100% HTr – ĐS treo cờ Phật giáo, trang trí hoa đăng tại tư gia từ mồng 8/4 đến hết ngày Rằm tháng 4 âm lịch; Các đơn vị tổ chức cắm trại và sinh hoạt tại chùa trú xứ với chương trình Trại lễ mang nội dung mừng ngày Phật đản; Sáng ngày Rằm tháng 4 với số lượng đông đảo, đồng phục chỉnh tề, đội hình trang nghiêm, Lam viên đã tham dự “lễ kỷ niệm Phật Đản sanh” tại hai lễ đài chính: ở chùa Pháp Vân (đối với các Đơn vị GĐPT tại Cam Lâm) và chùa Từ Vân (đối với các Đơn vị GĐPT tại Cam Ranh).

Đặc biệt, dù điều kiện, hoàn cảnh sinh hoạt vẫn còn nhiều trở duyên nhưng Ban Hướng Dẫn và một số các Đơn vị trực thuộc vẫn nổ lực tổ chức thành công những đêm trình diễn văn nghệ sân khấu tại chùa trú xứ để cúng dường mùa Khánh Đản. Cụ thể là: Đơn vị GĐPT Từ Hiệp: trình diễn đêm 11/4 âm lịch; Đơn vị GĐPT Tây Thiên: trình diễn đêm 12/4 âm lịch; BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức hội diễn đêm 13/4 âm lịch; Các Đơn vị GĐPT Thanh Lợi, Thanh Sơn, Ngọc Mỹ: trình diễn đêm 14/4 âm lịch; Đơn vị GĐPT Hòa Do: trình diễn đêm 15/4 âm lịch;  BHD.GĐPT Cam Ranh tham gia hội diễn đêm 15/4 âm lịch tại lễ đài chùa Từ Vân.

Dưới đây là những hình ảnh đêm văn nghệ cúng dường đại lễ Phật đản PL.2559 do BHD Cam Ranh tổ chức hội diễn.

DSC_0423 (FILEminimizer) DSC_0424 (FILEminimizer) DSC_0426 (FILEminimizer) DSC_0432 (FILEminimizer) DSC_0437 (FILEminimizer) DSC_0440 (FILEminimizer) DSC_0443 (FILEminimizer) DSC_0444 (FILEminimizer) DSC_0445 (FILEminimizer) DSC_0447 (FILEminimizer) DSC_0450 (FILEminimizer) DSC_0451 (FILEminimizer) DSC_0454 (FILEminimizer) DSC_0456 (FILEminimizer) DSC_0458 (FILEminimizer) DSC_0468 (FILEminimizer) DSC_0471 (FILEminimizer) DSC_0472 (FILEminimizer) DSC_0480 (FILEminimizer) DSC_0483 (FILEminimizer) DSC_0494 (FILEminimizer) DSC_0503 (FILEminimizer) DSC_0505 (FILEminimizer) DSC_0516 (FILEminimizer) DSC_0520 (FILEminimizer) DSC_0521 (FILEminimizer) DSC_0522 (FILEminimizer) DSC_0529 (FILEminimizer) DSC_0531 (FILEminimizer) DSC_0536 (FILEminimizer) DSC_0537 (FILEminimizer) DSC_0538 (FILEminimizer) DSC_0539 (FILEminimizer) DSC_0542 (FILEminimizer) DSC_0545 (FILEminimizer) DSC_0547 (FILEminimizer) DSC_0549 (FILEminimizer) DSC_0551 (FILEminimizer) DSC_0552 (FILEminimizer) DSC_0554 (FILEminimizer) DSC_0559 (FILEminimizer) DSC_0560 (FILEminimizer) DSC_0563 (FILEminimizer) DSC_0564 (FILEminimizer) DSC_0567 (FILEminimizer) DSC_0568 (FILEminimizer) DSC_0569 (FILEminimizer) DSC_0576 (FILEminimizer) DSC_0577 (FILEminimizer) DSC_0578 (FILEminimizer) DSC_0580 (FILEminimizer) DSC_0582 (FILEminimizer) DSC_0584 (FILEminimizer) DSC_0585 (FILEminimizer)Tin: Văn phòng BHD Cam Ranh – Ảnh: Vạn Vương, Nhật Trường

Bài khác nên xem

Cảm niệm và ý nghĩa cúng dường Phật Đản

GĐPT Lâm Đồng – Kính mừng Phật đản PL. 2561

nhuanphap

Các Đơn Vị GĐPT trực thuộcGĐPT BHD Bình Thuận: Viếng tang

phuocthanh