GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức liên trại HL Anoma-Niliên 32+33-Tuyết Sơn 26+27

Thực hiện đề án của Ban Hướng Dẫn tỉnh, nhằm đào tạo các em đoàn sinh đủ kỷ năng đảm nhận chức vụ Đội, Chúng trưởng và Đầu Thứ Đàn để phục vụ tại các đơn vị GĐPT trong tỉnh. BHD tỉnh đã ủy quyền cho BĐD.BHD tại huyện Xuyên Mộc tổ chức Liên trại huấn luyện Anoma-Niliên32-Chăn Đàn 26 và BĐD BHD tại huyện Châu Đức, Tân Thành tổ chức trại huấn luyện Anoma-Niliên27-Chăn Đàn 33.

Tất cả các thủ tục thành lập các Ban Quản Trại, chiêu sinh đã hoàn thành. theo đúng kế hoạch vào lúc 8 giờ ngày 26.6.2016 lễ khai mạc của các liên trại được đồng thời tiến hành ở tại hai địa điểm.

Liên trại Anoma-Niliên32-Chăn Đàn26 được tổ chức tại chùa Phổ Quang, Xuyên Mộc dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thiện Chơn trú trì chùa Phổ Quang và sự chủ tọa của anh Tâm Anh-Trương Ngọc Hùng phó trưởng BHD tỉnh cùng quý anh chị trong Thường vụ và thành viên BHD, huynh trưởng các đơn vị trực thuộc tham dự. Tổng số trại sinh trại Anoma Niliên 32-Tuyết Sơn 26 tại khu vực Xuyên Mộc có  169 trại sinh.

Liên trại HL Anoma-Niliên33-Tuyết Sơn27 được tổ chức tại chùa Lạc Bang, Châu Đức dưới sự chủ tọa của anh Tuệ Hòa-Trần Bình UV Tổ kiểm BHD, anh Thiện thọ Nguyễn Văn Lộc, UV Nghiên huấn BHD cùng quý anh chị trong BHD tỉnh, huynh trưởng các đơn vị trực thuộc tham dự. tổng số trại sinh Liên trại Anoma-Niliên 33-Tuyết Sơn 27 tại khu vực Châu Đức,Tân Thành có 163 trại sinh ( 84 trại sinh Tuyết Sơn và 79 trại sinh Anoma-Niliên).

Mặc dầu là một ngày thời tiết không được tốt vì đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nhưng với tinh thần tích cực phụng sự nên quý anh chị trong hai Ban Quản treại đã tích cực khắc phục khó khăn tổ chức lễ khai mạc thật trang nghiêm, ấn tượng và các giờ huấn luyện được tiến hành tốt đẹp tuân thủ theo đúng chương trình. Các em trại sinh với sự hăng say của tuổi trẻ cũng rất nhiệt tình trong tu học và huấn luyện.

Đến 17giờ 30 hoàn tất giai đoạn 1 của trại huấn luyện, các em dây than ái chia tay trong tinh thần hoan hỷ . Giai đoạn 2 của liên trại dự kiến tổ chức 2 ngày 1 đêm vào tháng 7/2016.

                                                                                                                                                          VP.BHD

MỘT SỐ HÌNH ẢNH  LIÊN TRẠI ANOMA-NILIÊN32-TUYẾT SƠN 26

IMG_3514

IMG_3490

IMG_3512

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LIÊN TRẠI ANOMA-NILIÊN33-TUYẾT SƠN27

 

 

 

Bài khác nên xem

Khóa Gỉai Trình Luận Văn Bậc Lực Kỳ VI

phuocthanh

Tin tức Thế Giới (Tuần thứ 1 tháng 4.2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

(Gia Định) Đệ thất chu niên GĐPT Đức Quang

nhuanphap