DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

9

Ước gì có năng lực như ngài TRÌ ĐỊA trải hạnh nguyện mình bằng những nhác cuốc đơn sơ mà người bước chân qua tâm địa lành tỏa sáng, từng bước chân an lạc như đi vào thiên thai. Tuyệt không chướng ngại bởi đâu còn sân si. Tâm bình thế giới bình nhớ ghi.

Ước gì như đại Thần Kiên Lao khua tay động chân là đi vào kho báu, nào phải tranh lợi danh, nào phải tranh quyền thế, dù cuộc đời có đổi thay dâu bể, vẫn lang thang trên biển bạc rừng vàng mênh mang.

Ước gì được như A Na Luật tôn giả, mắt mù mà thấy cả tam thiên và diễn biến tâm địa từng người, thì đâu còn gây sân hận, bắt bẻ nhau, vu vạ nhau làm cuộc đời vốn bầm dập lại ngập tràn thương đau.

Ước gì có hương yêu như Bà Tu Mật Đa, chỉ nắm tay thôi là bừng khai tuệ giác, chỉ hôn môi thôi mà thấy chân lý cuộc đời, chỉ ôm nhau thôi đất trời mát dịu, chỉ vuốt ve thôi mà an lạc cả thiên thu.

Ước gì có hào quang chiếu sáng như Vô Lượng Thọ Quang, có nói chi đâu mà mười phương thế giới sáng soi điều mong đợi, bỏ nghiệp trần mà thoát hóa siêu sanh.

Ước gì không đi mà đến, ước gì không đến mà tròn tâm địa độ tha, vua ở nhà được độ, quan không thỉnh được Lục tổ, nhưng được khai hóa, biết nhà cha là chỗ ngộ lý vô sanh.

Nhưng rồi con hàm ân Phật biết bao, chẳng cần ước điều chi. Bởi ngộ ra rằng trong con đầy đủ cả. Không thiếu thất bảo của loài người, không thiếu thất bảo của thiên nhân, không thiếu thất bảo của Bồ Tát, con an trú trong căn nhà cha đầy an lạc “DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH”.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

“TỨ TẤT ĐÀN” – Giáo thọ sư HT Thích Thái Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng niệm cố Hoà Thượng Thích Hạnh Phát – Ân Sư, Cố Vấn Giáo Hạnh BHD GĐPT Cam Ranh

phuocthanh

Lịch Sử Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Tại Hội An

phuocthanh