Đêm Hoa Đăng Tưởng niệm húy nhật 50 năm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám

Đêm Hoa Đăng Tưởng niệm húy nhật 50 năm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám

Bài khác nên xem

(GĐPT Lâm Đồng) Lễ nhập liệm HTr cấp Tín Quảng Dung

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm Nhâm Thìn

datthinh

Hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng – năm Canh Tý (2020)