Dáng Từ

12961452_1307519455930837_4003318535889971427_n

Dáng Từ

Kính dâng Giác linh Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ

Cẩm tú xứ Trung Kiên

Kết tinh bóng dáng hiền

Bao la Người hoàng vĩ

Chí nguyện vượt thần tiên.

 

Bước vào miền cô lữ,

Trầm tư nghĩa lý thiền,

Bỗng nhiên bừng mắt tuệ

Sáng rỡ đất Thừa Thiên.

 

Từ ấy đấng thiền sư

Nêu cao nguyện đại từ.

Vân du tam giới mộng

Hóa độ đời huyễn hư

 

Tay hùng nâng tích trượng,

Dẹp tà  giảng Thánh thư.

Bảy mươi dư sương tuyết

Vận chuyển  pháp tâm như.

 

Thiền sư đấng Đại hùng,

Tuệ nhật rạng phương Đông.

Vượt lên đời phi thị,

Xem thường nghĩa có không.

 

Tùng lâm nêu ấn tích,

Mật hiển hạnh dung thông.

bỗng dưng ngừng xe pháp,

Bước vào cõi chân không

(Thích Thái Hòa)

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Tưởng niệm và Thọ tang HT thượng Đức hạ Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

Đức Phật và Pháp Giáo Hoá của Ngài

phuocthanh