Đàn và Đàn kiểu mẫu

 

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

I.  ĐÀN :

Định nghĩa : Đàn là một nhóm Oanh Vũ có từ 4 đến 6 em, kể cả 2 em Đầu và Thứ Đàn, chơi thân với nhau, cùng học một trường, cùng một lớp hay là cùng chung lối xóm lân cận luôn sống gần nhau, sinh hoạt bên nhau, thương yêu nhau chân thành trong nghĩa tình của người con Phật.

Đàn là một đơn vị căn bản của Đoàn hay nói một cách khác, chưa có Đàn thì không thể có Đoàn. Vì vậy Đàn cần được các em Đầu Thứ Đàn có khả năng và được huấn luyện thường xuyên chăm sóc, hướng dẫn, đôn đốc, để Đàn mỗi ngày mỗi tiến. Đàn tiến tức là Đoàn vững, Đoàn vững thì Gia Đình mạnh.

Để tiện hướng đẫn, đôn đốc, Đàn được chia lại thành 2 nhóm tùy các em gần nhau, cùng học một trường hay thân nhau về một phương điện nào đó. Một nhóm do Đầu Đàn và một nhóm do Thứ Đàn trực tiếp liên lạc. Nhờ sự phân công trên , khi cần các anh chị trưởng liên lạc với 2 em là tin được loan lại nhanh chóng và chính xác, cũng nhờ đó các em Đầu Thứ Đàn có dịp gần gũi tạo tình bằng hữu thân thiết ngoài tình Đạo thiêng liêng. Để kiểm soát và đôn đốc các em đi sinh hoạt hằng tuần, nhất là nắm vững được tinh thần của các em đoàn sinh để giúp các anh chị trưởng dễ dàng trong việc hướng dẫn.

Để đôn đốc công việc chung, mỗi Đoàn ngoài các Đầu Thứ Đàn còn có một em đầu Đàn Nhất. Đây là con chim ĐẦU BẦY khá quan trọng, giúp sức Anh chị trưởng trông coi công việc cho các Đàn, đôn đốc các Đầu Thứ Đàn làm việc.

 II.  ĐÀN KIỂU MẪU :

1.  Định nghĩa :

Đàn kiểu mẫu là một Đàn mà Đàn sinh trong Đàn là các em Đầu Thứ Đàn đang cầm đần thực thụ và một số các em khá mà các anh chị chọn để cầm Đàn trong tương lai.

2.  Mục đích :

Giúp các em Đầu thứ Đàn có kiến thức căn bản, thêm kinh nghiệm trong nghề chăn Đàn, điều khiển Đàn, tạo môi trường để các anh chị trưởng gần gũi với các em, chỉ bày cho các em cặn kẽ hơn các bài học mà các em và Đoàn sinh sắp được học, để các em phụ giúp các anh chị bày lại cho các em đoàn sinh.

Những cuộc trại ngắn hạn được tổ chức riêng, để các em có cơ hội học hỏi thêm, bổ túc những môn mà các em Đầu và Thứ Đàn còn kém, tạo cơ hội cho các em được chơi đùa tự do hơn những khi đi trại chung. Vì những khi đó các em bận rộn hơn và luôn luôn phải bị ràng buộc vì chức vụ.

Hướng dẫn Đàn kiểu mẫu là các anh chị Đoàn trưởng và Đoàn phó của Đoàn.

Muốn cầm được Đàn, ngoài các điều được tiên liệu trong tư cách và nhiệm vụ Đầu thứ Đàn, các em cần phải hăng hái sinh hoạt với Đàn kiểu mẫu để trau dồi kiến thức chuyên môn.

Đàn kiểu mẫu có tính chất lâu dài chứ không phải là giai đoạn, để nâng sự hiểu biết của các em Đầu thứ Đàn lên cao hơn sự hiểu biết của các em đoàn sinh một bậc. Để các em có uy tín cầm Đàn và giúp đắc lực cho các anh chị trưởng trong khi huấn luyện và điều khiển.

Đàn kiểu mẫu cũng là nơi để các em đoàn sinh noi theo, tìm ở đó một đối tượng để các em ganh đua làm tinh thần Đoàn mỗi ngày một linh hoạt.

Bài khác nên xem

BHD Cam Ranh kết khóa Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V

Huệ Quang GĐPTVN

Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng

datthinh

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ