Đàn Bạt Độ Giải Oan tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT

Cây có cội, nước có nguồn, con người thì có Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Bổn phận con cháu là phải đền đáp công ơn sanh thành của Cha Mẹ. Nói một cách khác, con người phải tri ân báo ân các vị tiền bối của mình, phải thực hành Đạo Hiếu. Tri ân và Báo ân là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Nói đến báo hiếu có nhiều cách nhiều nghĩa như hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh và hiếu đạo.

 • Hiếu tâm: là con cháu có lòng tưởng nhớ và muốn đền đáp công ân sanh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.
 • Hiếu dưỡng: là con cái cấp dưỡng về phương diện vật chất như cơm ăn, áo mặc, thuốc thang, tiền bạc cho ông bà, cha mẹ không để thiếu thốn.
 • Hiếu hạnh: là con cháu đích thân hầu hạ, phục dịch, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng không để ông bà, cha mẹ ốm đau, già cả, hiu quạnh. Về điểm này, có những người con có thể cung cấp tiền bạc dễ dàng nhưng lại không thể đích thân hầu hạ.
 • Hiếu đạo: với đời thì lúc ông bà, cha mẹ còn sống, con cái có bổn phận làm ông bà, cha mẹ thoải mái về phương diện tinh thần. Lúc ông bà, cha mẹ quá vãng thì lo phần chôn cất, tang ma chu toàn phận sự.

Đối với đạo Phật, những việc làm trên chỉ là phần Hiếu của thế gian, như thế chưa đủ. Mà khi ông bà, cha mẹ còn sanh tiền thì con cái phải khuyên lơn ông bà, cha mẹ biết tin Nhân Quả, Tội Phước, biết làm lành lánh dữ, biết ăn chay niệm Phật, biết quy y Tam Bảo. Khi ông bà, cha mẹ quã vãng thì phải tụng kinh, niệm Phật, bố thí, phóng sanh, trai Tăng nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ siêu thoát, không bị đọa đày ở những cảnh giới đau khổ.

Chính vì mục đích muốn thực hành Hiếu Đạo nên có “Trai đàn Kỳ siêu Giải oan Bạt độ”.

Ý NGHĨA TRAI ĐÀN

“Trai đàn Kỷ siêu Giải oan Bạt độ” có nghĩa là: một đàn tràng thanh tịnh để cởi mở oán thù oan khiên nhiều đời nhiều kiếp của các oan hồn, các hương linh; để họ xa lìa cảnh giới đau khổ, siêu sanh đến những cảnh giới an vui giải thoát.

NHỮNG CÁI CHẾT OAN TRÁI

Trong kinh Nhân Quả, đức Phật có dạy: “con người khi sanh tiền tạo những Nghiệp Nhân thiện hay ác, đến lúc lâm chung theo nghiệp nhân ấy mà thọ lấy Nghiệp Quả khổ hay vui, thăng hay trầm, vinh hay nhục trong vòng lục đạo là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, Atula, Người và Trời”.

Theo lời Phật dạy thì các tiền bối, cha mẹ thân thuộc của chúng ta có thể hiện nay đang tản mác ở trong sáu đường sanh tử nói trên.

Lại nữa, con người đã có sanh thì có chết. Nhưng có những cái chết êm đềm khỏe khoắn, có những cái chết thê thảm đau đớn mà trong kinh thường gọi là “Cận Tử Nghiệp”.

Có những trường hợp chết “Bất đắc kỳ tử” như: bị xe lật, xe tông, bị trúng bom đạn, bị đâm chém, bắn giết, tự mình treo cổ, nhảy sông, nhảy giếng,…

Có những cái chết “Trùng tang liên táng” trong gia đình chết liên tiếp năm bảy người, mới chôn người này, tiếp chôn người khác.

Có rất nhiều thứ hoạnh tử, có đến 72 thứ, nhưng trong kinh Dược Sư chỉ nêu tiêu biểu 9 thứ gọi là “Cửu Hoạnh”:

 1. Bệnh nhẹ nhưng vì không thầy không thuốc hoặc có thầy có thuốc mà cho uống lầm thuốc.
 2. Bị phép vua tru lục hoặc chém giết nhau.
 3. Đam mê tửu nhục mà chết.
 4. Bị chết cháy.
 5. Bị chết nước.
 6. Bị thú dữ ăn thịt.
 7. Bị té từ trên cao xuống.
 8. Bị chết vì thuốc độc, bùa chú.
 9. Bị chết đói, chết khát.

Kiểm điểm lại trong bà con thân thuộc, họ hàng thân thích chúng ta, đâu lại không có người chết ở trong những trường hợp nêu trên – mà người đời thường gọi là “Bất đắc kỳ tử”, “Oan hồn uổng tử”.

Mà chắc chắn giờ đây những oan hồn này đang trông cầu mong đợi sự giúp đỡ của bà con quyến thuộc.

Muốn cho các oan hồn, chư hương linh được thập phần lợi lạc thì Đàn tràng chuẩn tế cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:

 1. Nhờ hồng ân của chư Phật, sự gia hộ và nguyện lực của các vị Bồ Tát, Thánh Hiền.
 2. Nhờ sự chuyên tâm chú nguỵen của Đại Đức Tăng.
 3. Nhờ sự chí thành, chí kính khẩn cầu của Hiếu chủ.
 4. Nhờ sự hồi tâm hướng thiện của các Oan hồn và chư vị Hương linh.

NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG CÁI CHẾT ĐAU KHỔ

Vì sao con người lại mắc vào những thứ hoạnh tử trên?

Vì chúng sanh đã trãi qua nhiều đời, nhiều kiếp luân hồi sanh tử, nên đã tạo ra muôn và oan khiên, tội lỗi, nhiều đời nợ nần oan trái, vay trả trả vay…

Chính vì tiền tài, danh lợi, ái ân mà chúng sanh đã sát hại mạng, phá thai, trộm cướp. gian dâm, dối trá, lừa gạt, chưởi rủa, mắng nhiếc, óan thù lẫn nhau đời này qua đời khác.

Cũng do tam thế tiền khiên, oan gia trái chủ, cừu thù chấp đối nên đưa đến những cái chết “Bất đắc kỳ tử”, “Hoạnh tử yểu vong”. Không có cái Nhân nào mà không có Quả cũng không có cái Quả nào mà không có Nhân.

Trong quyển khoa Bạt Độ có đoạn như sau:

“Làm vua không trọn đạo làm vua, làm thần lại là kẻ gian thân hại dân hại nước. Làm cha không xứng làm cha, làm con lại bất hiếu ngỗ nghịch. Anh em thì sống không tình ruột thịt, vợ chồng thì trái với đạo tào khang. Thầy trò không trọn đạo Tôn Sư, bạn bè không thỉ chung tình nghĩa. Do đó mà cha con, vợ chồng, thầy trò, bạn bè, thân thuộc do một niệm sai lạc ban đầu mà trở thành óan thù muôn đời muôn kiếp.

Hoặc làm nghề đồ tể, thợ săn, chài luới, giết hại, lột da, róc thịt các loại cầm thú, thủy tộc, oan khiên chồng chất, hận thù khó giải.

Làm ruộng thì lấn bờ đổi mốc, làm quan thì bóc lột dân nghèo cô thế, buôn bán thì đong lường thiếu hụt, thợ thuyền thì gian dối thì giờ, thầy thuốc thì thiếu y đức, thiếu tình thương đồng loại. Tăng Ni, Đạo sĩ xuất tục tu hành lơ láo qua ngày, không chuyên tu niệm trở thành nợ nần Tín thí đàn na”.

Lại nữa, đức Phật dạy: “Không phải chỉ những kẻ xa lạ mới sanh oán thù, mà chính từ kẻ thân thích bà con quyến thuộc, do bất như ý mà sanh oán thù hiềm hận triền miên, đời này qua đời khác”.

Chúng sanh vì oán ghét nhau, vì thù hận nhau mà gây khổ đau cho nhau từ vô lượng kiếp đến nay. Triệu Thố 10 đời rình rập để trả thù Viên Án túc tiền thân của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Bà Hy Thị Hoàng Hậu của vua Lương Võ Đế nhiều kiếp không quên hận thù với ngài Chí Công Hòa Thượng, cũng chỉ vì oan gia trái chủ với nhau.

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Để giải trừ oan khiên hận thù đức Phật đã từng dạy: “Oan khiên nên cởi mở, không nên ràng buộc”.

“Lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng

Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan”

hay

“Hận thù không thể rửa sạch hận thù

Mà chỉ có tình thương mới rửa sạch hận thù”

Giờ này, trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, Đại Đức Tăng xin nhất tâm cầu nguyện các Oan hồn, chư Hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nạn nhân chiến tranh, âm hồn, cô hồn trượng thừa Phật lực, Pháp lực, Tăng lực mà nghiệp chướng tiêu trừ, hận thù hóa giải, trí tánh thường minh, Bồ Đề khai phát, đốn ly ngũ trược, trực vãng Tịnh bang, đắc kiến Di Đà, đắc mông thọ ký.

Nguyện sanh sanh thế thế, tại tại xứ xứ sang phùng Phật Pháp, trỉ ngộ thiện hữu, bất vong quảng đại Bồ Đề tâm, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh, phàm hữu kiến văn giai phát Đạo tâm, đồng triêm lợi lạc. Hiền tiện hiếu quyến, tiêu tai tiêu nạn, tăng phước tăng thọ, Pháp giới oan thân, đồng thành Phật đạo.

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Phật Ân

Sa Môn THÍCH MINH CHIẾU

12247706_747403202071297_8594892585814974648_oTừ nhãn thị chúng sanh

bạt độ 2Đại tràng phan

12299120_747403088737975_8547877650436332515_nDiện Nhiên Đại sĩ, Bồ Tát hóa thân
12249930_861156754004026_204863061294732252_n  12273749_861156770670691_2216991090058097463_oTổng đàn Giải Oan Bạt Độ

12249684_861157520670616_4730414481422378025_nTam mật Du Già

11986434_861158984003803_3951947619699573981_nCung tiến chư hương linh
12299354_861158320670536_3322942982259483662_n

12289711_747403118737972_1283979348733035232_nNiêm hương bạch Phật

12273826_747403002071317_3889549570298722108_o

12274207_747403305404620_2260634065106541553_n

11234867_861157707337264_7098877728106593950_n

905744_747428252068792_4953103737694344828_o

12307515_10203910575164967_7918029397578632997_oGia trì nước tịnh

12309807_10203910576805008_7720768203086103997_o

12304396_747403068737977_2578759697272303185_o

12301728_747726108705673_4134634317465146911_n

12273548_861158530670515_4135561837665124257_o

12303948_747403092071308_3609935811362724059_oKhể thủ thanh liên tòa, quy đầu Đại Giác Tôn

12279223_861158607337174_2443227662973886279_n (1)

12273727_10203910577045014_604029147531660908_o
11986418_861158420670526_4153117458795679225_n

12295410_861159610670407_3324364470117237442_nBỉnh Thích Ca Như Lai di giáo

12265943_10203910567964787_2548800797940313845_o

11214728_861162684003433_943376202063973344_n
11216256_861162494003452_4420273195767441476_n

12308375_747403055404645_2858608069346870773_nTrung ương thế giới Tỳ Lô Phật

12249748_861163537336681_1972258794182439430_n

12309944_861908350595533_1899091339846955256_oNam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
12310023_10203910570244844_9050766286849441186_oHành đàn Giải Oan Bạt Độ

12308152_10203910568644804_1182629830129005266_oChân khai Địa Ngục chi môn

12314511_10203910570644854_6920927329362568122_o

12273673_10203910568684805_8808778519049273035_o

12247712_10203910569484825_1091259640742953771_o

12313830_10203910568844809_1461527521538091322_n

12309766_10203910571644879_5897857344322148339_o

12303921_10203910572404898_7720373641153374786_oHội đồng kinh sư

12309597_10203910571324871_7848538063317583017_oHòa thượng Pháp sư cung tuyên Pháp ngữ khai thị chư hương linh

12309485_10203910570284845_5071252601875603241_o

Hòa thượng Chứng minh Đạo hiệu THÍCH CHÁNH KẾ

12307515_10203910571684880_7510234825230139767_o

12304117_10203910573444924_8298500824011902525_o
12265859_10203910574044939_18023107438692155_oTruyền Tam tụ Tịnh giới – Mộc dục chư hương linh

Bài khác nên xem

Khánh Hoà: GĐPT huyện Diên Khánh tổ chức Trại Hạnh “Yến Phi”

Huệ Quang GĐPTVN

Truyền tải trực tiếp chương trình “Tuần lễ Huân tu cúng dường Khánh Đản – Phật lịch 2.564” của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

Cung an chức sự – Ban tổ chức tang lễ Cố Huynh Trưởng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh