Đại hội Huynh trưởng GĐPT tỉnh Lâm Đồng – Nhiệm kỳ 2020 -2024

Được sự chấp thuận của BHD Trưng Ương GĐPT Việt Nam. BHD Lâm Đồng đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2024 vào  ngày 11 – 12/1/2019.

Được sự hoan hỷ  của Thượng tọa trụ trì,  Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 -2024 được tổ chức tại Vĩnh Minh Tự Viện. Vào ngày 11.01.2020 khai mạc tiền đại hội và ngày 12.01.2020 Phiên họp khoáng đạt và công cử Tân BHD nhiệm kỳ 2020-2024 .

Quang Lâm chứng minh đại hội có Thượng tọa Thích Nguyên Hiền Thành viên Hội đồng giáo giới GĐPTVN,Cố vấn giáo hạnh GĐPT Lâm Đồng cùng tăng chúng Vĩnh Minh Tự viện.

Phái đoàn BHD trung ương GĐPT VN thân lâm chủ tọa đại hội có Anh HTr cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn Sang TTK Chủ tọa buổi lễ, Anh HTr cấp Tấn  Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường P.TTK và Chị HTr cấp Tấn Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh thường vụ cùng chủ tọa .

Khách mời có Anh Htr Cấp Dũng  Tâm Hậu – Nguyễn Đức Đôn thành viên hội đồng cấp Dũng, Anh HTr Cấp Tấn Quảng Tín – Nguyễn Chính Đại diện BHD Trung Ương tại Miền Khuông Việt.

Có 68/85 Đại biểu chính thức là HT cấp Tấn, cấp Tín tham dự.

14 giờ ngày 11/1/2020, Đại hội trù bị đã được tiến hành theo quy định. Thông qua Nội lệ Đại hội, công tác nhân sự, giới thiệu chứng minh và chủ tọa cho các phiên họp chính thức.

Ngày 12 .01.2020, lúc 7g30 toàn thể thành viên tham dự Đại hội đã dâng hương tại bảo tháp Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh, Ân sư của GĐPT.VN

Lúc 8 giờ phiên khai mạc Đại hội được tiến hành. Chứng minh có TT Thích Nguyên Hiền cố vấn giáo hạnh GĐPT.VN và tăng chúng. Phái đoàn BHD Trung Ương chủ tọa, BHD – UBQT.HT GĐPT Lâm Đổng, các khách mời , 68 đại biểu chính thức, 20 đại biểu dự thính thuộc Hội đồng cấp Tâp.

Phiên họp khoáng đạị được thực hiện vào lúc 9 giờ. Đại hội đã nghe bản dự thỏa tổng kết sinh hoạt Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020, đề án Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024,  nghe bản tham luận. Sau đó đại hội đã tiến hành góp ý kiến cho các văn kiện.

Tiếp theo là phiên họp công cử BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024.  Chủ tọa phiên họp là BHD Trung Ương. BHD nhiệm kỳ 2016-2020 tuyên bố mản nhiệm. Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử và công cử tân BHD với 19 thành viên.

Phiên họp bế mạc, BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024 đã ra mắt và đọc lời phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm để tiếp tục đưa thuyền lam Lâm Đồng vững tiến , thực hiện thành toàn những Phật sự đề án của nhiệm kỳ . HTr cấp Dũng A.Nguyên Hoành Lê Văn San thay mặt BHD Trung ương nhận lời phát nguyện gắn phù hiệu chức vụ và sách tấn tân BHD Lâm Đồng.

Cả đại hội xúc động khi những bó hoa được trao cho những Anh Chị Vì tuổi cao sức yếu đã truyền trao lại trách nhiệm cho thế hệ tiếp nối sứ mạng nhà Lam .

Đại hội lắng lòng nghe những lời đạo từ của Thượng tọa Thích Nguyên Hiền Thành viên hội đồng giáo giới GĐPTVN cố vấn giáo hạnh GĐPT Lâm Đồng, Thượng tọa đã tán thán tinh thần của BHD GĐPT Lâm Đồng vững vàng trong việc xây dựng tổ chức, với tinh thần phục vụ lý tưỡng đã không quản ngại, vượt qua những chướng duyên cúng nhau hoàn thành các Phật sự, Thầy rất vui khi đại hội đã hoàn mãn, có tân BHD với nhiều thành viên của thệ hệ tiếp nối.

Lúc 13g, đại hội kết thúc trong vòng tay thân ái. Với Tâm Nguyện cùng nắm tay nhau, dựng xây nhà Lam Lâm Đồng phát triển, hòa nhịp với sự phát triển của GĐPTVN.

Sau đây là những hình ảnh được Ban truyền thông ghi nhận từ đại hội.

Dâng hương tại bảo tháp Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh, Ân sư của GĐPT.VN

Lễ Khai Mạc

Cài Phù Hiệu

Phiên họp khoáng đạị

Đóng góp ý kiến xây dựng đề án.

Bầu Cử các Chức danh

 

Tân BHD Trình Diện Và Phát Nguyện

Đại Diện BHD Trung Ương Anh Nguyên Hoành Lê Văn Sang công nhận lời Phát nguyện trao các chức danh

   Những bó hoa được trao cho những Anh Chị Vì tuổi cao sức yếu đã truyền trao lại trách nhiệm cho thế hệ tiếp nối sứ mạng nhà Lam

Đạo từ Thượng Tọa Chứng Minh

Bế Mạc Giây Thân Ái

 

Bài khác nên xem

Quang cảnh trước và sau cơn bão Nari (Bão số 11)

nhuanphap

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 & cúng dường Trai tăng mùa An cư PL.2566.

Huệ Quang GĐPTVN