Đại diện BHD.TƯ tại Miền Liễu Quán phân ưu

ĐẠI DIỆN BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM TẠI MIỀN LIỄU QUÁN

Thành kính gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến

BHD.GĐPT Ninh Thuận và tang quyến của:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam

THỊ ĐỨC – NGUYỄN VĂN TÍCH

Nguyên Đại diện BHD.GĐPT Ninh Thuận tại huyện Ninh Sơn

Xả bỏ báo thân ngày 02.8.2017 (tức ngày 11 tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu)

Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ

Hương linh HTr Thị Đức cao đăng Phật quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Lễ Thu Kỳ , cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Thuận: Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh