Đại diện BHD.TƯ tại Miền Liễu Quán phân ưu

ĐẠI DIỆN BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM TẠI MIỀN LIỄU QUÁN

Thành kính gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến

BHD.GĐPT Ninh Thuận và tang quyến của:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam

THỊ ĐỨC – NGUYỄN VĂN TÍCH

Nguyên Đại diện BHD.GĐPT Ninh Thuận tại huyện Ninh Sơn

Xả bỏ báo thân ngày 02.8.2017 (tức ngày 11 tháng 6 nhuần năm Đinh Dậu)

Nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ

Hương linh HTr Thị Đức cao đăng Phật quốc

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Bản tin số 5 – Lễ tang HTr cấp Dũng : Nguyên Ngộ Nguyễn sĩ Thiều

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định chia buồn cùng Tang quyến

phuocthanh