Đại Diện BHD GĐPT Hải Ngoại Tại Úc Chúc Tết

Nhâm Thìn năm mới kính chúc nhau

An lạc dài lâu trong đạo mầu

Trong Tình Lam ấm ta trao gởi

Đạo Tình, Đạo Hạnh, Đạo Tâm sâu.

Nguyễn Mẫn

Bài khác nên xem

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT LÂM ĐỒNG THĂM, CHÚC TẾT CHƯ TÔN ĐỨC

Tưởng Niệm Anh Nguyên Truyền – Đức Quảng

ducquang

Lễ phát chứng chỉ Bậc Trì Khóa 12 – BHD Lâm Đồng

datthinh