Chương trình trực tuyến đêm thứ hai: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (mùng 9/4/Tân Sửu – 20/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ hai: (mùng 9/4/Tân Sửu – 20/5/2021)

 

 

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Khai mạc Trại HL ĐTĐ Tuyết Sơn 2012

nhuanphap

CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH

Linh Nguyên

GĐPT Ninh Thuận tổ chức Liên Trại ANÔMA- NI LIÊN và TUYẾT SƠN – năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN