Chương trình trực tuyến đêm thứ bảy: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (14/4/Tân Sửu – 25/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ bảy: (14/4/Tân Sửu – 25/5/2021)

18g30 : CỬ HÀNH LỄ CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG NGUYỆN CẦU DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI.

Bài khác nên xem

BHD Gia Định tổ chức khai khóa bậc Lực năm 2019 – Họp tân niên BHD

nhuanphap

Phúc duyên hầu Ôn

nhuanphap

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu viên tịch

phuocthanh