Chương trình trực tuyến đêm thứ bảy: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (14/4/Tân Sửu – 25/5/2021)

Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565

Chương trình trực tuyến đêm thứ bảy: (14/4/Tân Sửu – 25/5/2021)

18g30 : CỬ HÀNH LỄ CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN – HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG NGUYỆN CẦU DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI.

Bài khác nên xem

Thuyết pháp độ linh – Giải oan bạt độ

nhuanphap

(Hình ảnh) Ni viện Như Thị Thất kính mừng lễ thành đạo

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa các bậc học Huynh trưởng Kiên-Trì-Định

Tâm Lễ