Chương trình huấn luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

 

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

 Thời gian : 03 ngày đêm liên tục.

 I.  PHẬT PHÁP

 1. Quy Y Tam Bảo.
 2. Niệm Phật – Ăn chay.

II.  TÁC PHONG

 1. Tư cách và nhiệm vụ Đầu, Thứ đàn.
 2. Bổn phận Đầu, Thứ đàn đối với:

–   Gia đình.

–   Học đường.

–   Xã hội.

 1. Chào kính.

 III.  TỔ CHỨC

 1. Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh vũ và Đàn kiểu mẫu.
 2. Sổ tay Đầu đàn – Sổ điểm danh – Sổ sinh hoạt.

 IV.  ĐIỀU KHIỂN

 1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 2. Tập xây tổ đàn và dựng lều.
 3. Cấp cứu: Cầm máu và sát trùng vết thương.
 4. Đầu đàn với trò chơi.
 5. Tập hát cho Đàn.
 6. Vẽ huy hiệu hoa sen.

Bài khác nên xem

Tiều Sử Nữ Huynh Trưởng ĐÀO THỊ YẾN PHI

phuocthanh

Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

datthinh

Tưởng niệm HTr cấp Tấn Nguyên Tịnh Mai Đình Nam nguyên Phó Trưởng ban, BHD GĐPT Thừa Thiên

phuocthanh