Chương trình huấn luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

 

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

 Thời gian : 03 ngày đêm liên tục.

 I.  PHẬT PHÁP

 1. Quy Y Tam Bảo.
 2. Niệm Phật – Ăn chay.

II.  TÁC PHONG

 1. Tư cách và nhiệm vụ Đầu, Thứ đàn.
 2. Bổn phận Đầu, Thứ đàn đối với:

–   Gia đình.

–   Học đường.

–   Xã hội.

 1. Chào kính.

 III.  TỔ CHỨC

 1. Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh vũ và Đàn kiểu mẫu.
 2. Sổ tay Đầu đàn – Sổ điểm danh – Sổ sinh hoạt.

 IV.  ĐIỀU KHIỂN

 1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 2. Tập xây tổ đàn và dựng lều.
 3. Cấp cứu: Cầm máu và sát trùng vết thương.
 4. Đầu đàn với trò chơi.
 5. Tập hát cho Đàn.
 6. Vẽ huy hiệu hoa sen.

Bài khác nên xem

Hình thức và Hiệu lệnh tập họp

datthinh

BHD Gia Định tổ chức liên trại HLHTr A Dục 25 – Lộc Uyển 33

nhuanphap

Nguồn gốc nhạc phẩm Bốn Phương Chim Về!

ducquang