Chúc mừng Chu niên lần thứ 50 – GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Kính chúc toàn thể BHD và Lam viên GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn vô lượng an lạc, vô lượng tinh tấn, xứng danh với truyền thống 50 năm hình thành và phát triển của GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Về Dưới Phật Đài – Trần Nhật Thành

ducquang

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Trung Đạo, Con Đường Tu Tập Và Hoằng Pháp – HT Thích Thái Hòa

phuocthanh