Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy nhật Tổ sư Nguyên Thiều và tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Vào lúc 9h00 sáng ngày 14/11/2019 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Phật Ân – xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật Tổ sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều.

Quang lâm chứng minh và cử hành pháp sự có Đại lão Hòa thượng Thích Minh Chiếu, Chứng minh Đạo sư chùa Phật Ân, Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ hiệp cùng chư Tôn thiền đức trong Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới Gia đình Phật tử Việt Nam; chư Tôn đức Tăng Ni; quý Cư sĩ Phật tử; cùng quý Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam hiện diện tham dự.

Theo bi ký còn lưu giữ tại chùa Quốc Ân, Tổ sư Nguyên Thiều, hiệu Siêu Bạch, tự Hoán Bích, người họ Tạ, sinh năm Mậu Tý tại Quảng Đông, miền nam Trung Hoa. Dưới thời các chúa Nguyễn, vào khoảng thế kỷ 17, Ngài theo thuyền buôn đến Đàng Trong, trú tại phủ Quy Ninh (nay là Bình Định). Tại vùng đất này, Ngài đã hưng công xây dựng chùa Thập Tháp Di Đà để làm trụ xứ và truyền dạy đạo Phật. Khi được chúa Nguyễn Phúc Tần vời ra Thuận Hóa, Ngài đã chọn chân đồi Hòn Thiên để dựng chùa Vĩnh Ân và tháp Phổ Đồng (sau được Sắc tứ và đổi tên thành Quốc Ân tự). Tổ Nguyên Thiều là người đã có công đầu trong việc truyền thừa phái Lâm Tế vào Việt Nam, cũng như phục hưng và phát triển Phật giáo ở xứ Đàng Trong. Ngài viên tịch vào năm Mậu Thân (1728) tại chùa Kim Cang (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), di cốt được đồ chúng tôn trí phụng thờ tại bảo tháp trong khuôn viên chùa.

Sau nghi thức chúc tán Tổ sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều theo truyền thống Thiền môn, đại chúng vân tập Tổ đường thành kính lắng lòng tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, pháp danh Nhật Quang, tự Trí Hải, húy Thiền Minh, thuộc thiền phái Lâm Tế, pháp phái Đạo Mân, lưu xuất từ tổ sư Nguyên Thiều. Trưởng lão Hòa thượng sinh năm Quý Hợi (1923) tại Quảng Bình, xuất gia năm 1936 với Hòa thượng Hồng Tuyên chùa Phổ Minh, sau đó vào Phú Xuân (Huế) tu học. Trưởng lão Hòa thượng. Mặc dù là một trong những gương mặt nổi bật trong hàng ngũ Tôn đức lãnh đạo Phật giáo trong Pháp nạn Phật giáo năm 1963 cũng như suốt cả một giai đoạn biến động của lịch sử, tuy nhiên, phần lớn cuộc đời Ngài lại nhằm để thực hiện “chí nguyện bình sinh” đó là công việc phiên dịch kinh sách, để lại cho hậu thế hàng loạt dịch phẩm và trước tác có giá trị lớn lao. Đêm ngày 8 tháng 11 năm 2019, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang nhẹ nhàng xả bỏ báo thân. Tang lễ của Ngài được tổ chức đơn sơ, giản dị tại chùa Từ Đàm trước khi được đưa đi trà tỳ đúng như di huấn.

LỄ TƯỞNG NIỆM – HÚY NHẬT TỔ SƯ NGUYÊN THIỀUCung thỉnh chư Tôn Đức chứng minh
HT Thích Minh Tâm cung tuyên hành trạng Tổ sư Nguyên Thiều
Chư Tôn Đức cử hành khóa lễ

ĐẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG


Chư Tôn Đức đảnh lễ tưởng niệm

Bài khác nên xem

Ấm Áp Chu Niên GĐPT Chánh Đạt Lần Thứ 58

phuocthanh

Bản tin số 3 : Lễ Phúng Viếng của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD.GĐPT Đồng Nai: Tổng kết Phật sự năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN