Cần nhất phải bền chí

 

 Tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường

Anh chị em Lam viên thân mến, đây là lời của Trọng Ny khi dạy cho học trò của Ngài để khẳng định sự bền chí trong học tập là cần thiết.

Chúng tôi thường gặp một số Huynh trưởng Bậc Lực sắp kết thúc khóa học, đang chuẩn bị làm luận khóa tâm sự : “ Trong tu học chúng em cũng biết theo lộ trình Văn, Tư, Tu, chúng em cũng biết Văn Tư Tu là thế nào, nhưng trí óc em sao không còn minh mẫn nữa, bị “ Vi rút ” quá nhiều rồi. Thưa anh “ Văn ” mà chưa thấu hiểu, chưa thông suốt thì lấy đâu mà “ Tư ”, không “ Tư ” được thì lấy đâu mà “ Tu ”.

Chúng tôi cũng từng trao đổi với các Huynh trưởng này và vạch ra từng bước ngay cả trong “ Văn ” để hiểu thật tường tận rồi “ Tư ” như thế nào để ngộ được lý. Khi đó mới vận dụng vào “ Tu ”. Có vậy thì “ Tu ” mới thấy hanh thông, thanh thảng. Cần nhất là phải bền chí, quyết tâm.

Giờ đây chúng tôi xin nêu lại cùng với tất cả quý anh chị Huynh trưởng lời của Khổng Tử khi dạy cho học trò : “ Học cho rộng, hỏi cho rõ, nghĩ cho kỹ, phân biệt cho rành rõi rồi dốc lòng thực hành. Học mà chưa đến nơi, chưa chịu bỏ. Hỏi mà chưa biết rõ, không chịu bỏ. Biết rõ phải suy nghĩ. Đã nghĩ nhưng không ra, không chịu bỏ. Có điều đã phân biệt nhưng chưa được rành mạch, không chịu bỏ. Đã thông thoáng cả rồi mới làm ( tu ). Những điều đã làm nhưng chưa dốc lòng, phải tích cực hơn lên. Không có gì khó. Người ta làm một lần mà thành, mình làm mười lần vẫn chưa đạt thì làm đến trăm lần, ngàn lần ( cần nhất phải bền chí ). Nếu theo được cách ấy thì ngu cũng thành sáng, yếu cũng thành mạnh (  quả năng thử đạo hỷ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường ) ”.

Thưa anh chị em, trong Gia Đình Phật Tử chúng ta thì còn có “ Kiến hòa đồng giải ” nữa mà, sách tấn nhau tu học trong tình Lam, chắc chắn tất cả đều đi đến thành công.

Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương

 

Bài khác nên xem

“Tâm thư Phật đản PL.2566” của HĐ Tăng Già Bản Thệ – HĐ Giáo Giới GĐPT Việt Nam.

Huệ Quang GĐPTVN

Sư tử hống thời phương thảo lục

phuocthanh

Câu Chuyện Lửa Tàn 4: Học Làm Mục Tử

ducquang