BÌNH ĐẲNG KHÔNG GIAI CẤP

Anh chị em Phật tử thân mến!

Bình Đẳng Không Giai Cấp là tên một cuốn kinh Phật thuyết cho 1250 Đại Tỳ Kheo tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đại ý nói: Chúng sanh có muôn ngàn hình tướng khác nhau, nhưng cũng đều xuất sanh dưới 4 hình thức: Noản sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh, giống như con sông cái suối xuất phát từ bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc, lớn nhỏ cạn sâu trong đục khác nhau nhưng thảy đều có một xu hướng là chảy ra biển lớn.

Dòng sông là dòng sông mê nên nước chỉ có một dòng, chảy theo đam mê dục lạc của đời thường, nên còn gọi là dòng đời. Ấy thế nhưng chúng sanh đều có Phật Tánh (Chúng sanh giai hữu Phật Tánh) nên cuối cùng mọi con sông đều ra tới biển (Biển  đây là Biển Trí ). Tại nơi Biển Trí, ACE nào thấy hình dáng tính cách đặc thù của Trăm sông!

Ở đây Phật chúng sanh chỉ là một không hai (PHẬT CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỔNG LẶNG).

Cho nên Đạo Phật là đạo có chủ trương: TUYỆT ĐỐI BÌNH ĐẲNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIAI CẤP, tôn trọng sự sống của mọi người mọi loài, từ đó mới có thế HỶ XẢ ĐỂ DŨNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO.

Từ đó mà Hòa Thượng Thích Thái Hòa mới bảo: “NĂM ĐIỀU LUẬT CỦA TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM LÀ NĂM YẾU TỐ TRANG NGHIÊM QUỐC ĐỘ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI”

Xin tất cả hãy trân trọng giữ gìn và vâng làm./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Danh Xưng, Phẩm vị, chức Sự Trong Giới Đàn Bắc Truyền Của Đại Đức Thích Tâm Mãn

phuocthanh

Lộ trình Thành đạo của Bồ-tát Siddhartha – Quảng Tánh

phuocthanh

Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng THÍCH HƯƠNG SƠN (1912-1975)

phuocthanh