Bìa Bản Tin 5: Phật Sự Thành Tựu

23:00 ngày 30/10/2012 Lễ Bế mạc Đại Hội III Gia Đình Phật Tử  Việt Nam mới hoàn mãn. Tuy Phật sự thành tựu nhưng không có chút thời gian nào để thực hiện bản tin số 5. Bản tin số 5 sẽ phổ biến PDF cho các nước và in ấn tại quê nhà.

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp Kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 – PL.2563 của GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

Pháp thoại: Tương lai GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lễ Đại tường Cố Đại lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN