Bìa Bản Tin 5: Phật Sự Thành Tựu

23:00 ngày 30/10/2012 Lễ Bế mạc Đại Hội III Gia Đình Phật Tử  Việt Nam mới hoàn mãn. Tuy Phật sự thành tựu nhưng không có chút thời gian nào để thực hiện bản tin số 5. Bản tin số 5 sẽ phổ biến PDF cho các nước và in ấn tại quê nhà.

Bài khác nên xem

Sư tử hống thời phương thảo lục

phuocthanh

Tâm thư Phật Đản PL.2566 của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Huệ Quang GĐPTVN

Trung Đạo, Con Đường Tu Tập Và Hoằng Pháp – HT Thích Thái Hòa

phuocthanh