Bìa Bản Tin 5: Phật Sự Thành Tựu

23:00 ngày 30/10/2012 Lễ Bế mạc Đại Hội III Gia Đình Phật Tử  Việt Nam mới hoàn mãn. Tuy Phật sự thành tựu nhưng không có chút thời gian nào để thực hiện bản tin số 5. Bản tin số 5 sẽ phổ biến PDF cho các nước và in ấn tại quê nhà.

Bài khác nên xem

Những Giọt Nước Mắt

phuocthanh

Lam viên GĐPT Cam Ranh kính mừng Lễ Thành đạo – PL 2566

Còn Lại Đêm Giã Từ – Cảm niệm Cố Nhạc Sĩ Anh Lạc

ducquang