BHD Trung Ương

Áo Lam

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

1. Ban Thường Vụ :

– Trưởng Ban : HT Cấp Dũng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

– Phó Trưởng Ban Điều hành : HT Cấp Dũng Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam : HT Cấp Dũng Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

– Phó Trưởng Ban Ngành Nữ : HT Cấp Tấn Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT

– Tổng Thư ký : HT Cấp Tấn Nguyên Hòanh LÊ VĂN SAN

– Phó Tổng Thư ký I : HT Cấp Tấn Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN HÒA

– Phó Tổng Thư ký II : HT Cấp Tấn Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG

– Ủy viên Nội Vụ : HT Cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG

– Ủy viên Nghiên Huấn : HT Cấp Dũng Nguyên Từ NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG

– Ủy viên Tổ Kiểm : HT Cấp Tấn Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN

– Thủ Quỹ : HT Cấp Tấn Tâm Hảo TÔN NỮ NGỌC LAN

2. Ủy viên :

– Ủy viên Truyền Thông : HT Cấp Tấn Quảng Thành CHÂU MẠNH CƯỜNG.

– Ủy viên Tu Thư : HT Cấp Tấn Tâm Hậu NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

– Ủy viên Văn Nghệ : HT Cấp Tấn Như Vinh NGUYỄN VĂN XỨNG

– Ủy viên HĐXH : HT Cấp Tấn Diệu Phương CAO THỊ THIÊN HƯƠNG

– Ủy viên Doanh Tế : HT Cấp Tấn Diệu Hạnh ĐỖ THỊ AN

– Ủy viên Nam Phật Tử : HT Cấp Tấn Nguyên Lam LA THÀNH TỴ

– Ủy viên Thiếu Nam : HT Cấp Tấn Tuệ Trúc ĐỖ VĂN MAI

– Ủy viên Nam Oanh Vũ : HT Cấp Tấn Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC

– Ủy viên Nữ Phật Tử : HT Cấp Tấn Nguyên Hoa NGUYỄN THỊ KHÁNH

– Ủy viên Thiếu Nữ : HT Cấp Tín Tâm Tăng TRẦN THỊ KIM CÚC

– Ủy viên Nữ Oanh Vũ : HT Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH

3. Đại Diện BHD Trung Ương tại các Miền :

– Đại Diện Miền Vạn Hạnh : HT Cấp Tấn Nguyên Xuân LÊ MAI

– Đại Diện Miền Liễu Quán : HT Cấp Tấn Nguyên Thanh NGUYỄN VĂN CÕI

– Đại Diện Miền Khuông Việt : HT Cấp Dũng Nhật Hồng NGUYỄN ĐỂ

– Đại Diện Miền Khánh Hòa : HT Cấp Tấn Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN

4. Các Phụ tá Ủy viên :

– Phụ tá UV Nội Vụ : HT Cấp Tấn Thị Nguyên NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

– Phụ tá UV Nghiên huấn : HT Cấp Tấn Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG

– Phụ tá UV Tổ Kiểm : HT Cấp Tấn Như Hoa VÕ TẤN SÁU

– Phụ tá UV Thủ Quỹ : HT Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH

– Phụ tá UV Tu Thư : HT Cấp Tấn Tâm Giác HÀ XUÂN KỲ

– Phụ tá UV Văn Nghệ : HT Cấp Tấn Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG

.                               : HT Cấp Tấn Diệu Tri HOÀNG THỊ KHÁNH LINH

– Phụ tá UV HĐXH : HT Cấp Tấn Đức Trang NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN

– Phụ tá UV Doanh Tế : HT Cấp Tấn Nguyên Phương VŨ THỊ LAN

– Phụ tá UV Nam Phật Tử : HT Cấp Tấn Tâm Chế VÕ HỮU KHIÊN

– Phụ tá UV Thiếu Nam : HT Cấp Tấn Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC

– Phụ tá UV Nam Oanh Vũ : HT Cấp Tín Minh Trung ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI

– Phụ tá UV Nữ Phật Tử : HT Cấp Tấn Tâm Mậu LÊ THỊ CHI

– Phụ tá UV Thiếu Nữ : HT Cấp Tấn Quảng Hoa PHAN THỊ HỒNG LIÊN

– Phụ tá UV Nữ Oanh Vũ : HT Cấp Tấn Diệu Qùynh DƯƠNG THỊ MAI