BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ thọ cấp Tấn (niên khóa 2022)

Sáng ngày mùng 7 tháng 3 năm Quý Mão (26.4.2023), tại Đại hùng bửu điện tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ thọ cấp cho 12 Huynh trưởng hiện sinh hoạt tại các BHD tỉnh/thị trên toàn quốc tân thăng cấp Tấn trong niên khóa 2022.

Đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Chư Tôn thiền đức quang lâm chứng minh: HT đạo hiệu Thích Đức Thắng, Đệ tam Thượng Thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ; HT đạo hiệu Thích Minh Tâm, Chánh Thư ký Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó ban Ngoại vụ Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam; HT đạo hiệu Thích Thái Hòa, Thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Tổng Thư ký Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.

Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó ban thường trực Ban thường trực Hội đồng HTr cấp Dũng, Phó Trưởng ban Điều hành BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, chủ tọa; cùng sự hiện diện tham dự của Quý Huynh trưởng trong Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng: Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Diệu Quang Cao Thị Liên Minh; thành viên BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; đại diện Ban Thường vụ các BHD tỉnh/thị.

Tác lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh Phật sự

Chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật, khai kệ Thủ Lăng Nghiêm

HTr Tổng Thư ký BHD Trung ương tuyên đọc Quyết định xếp cấpTấn

HTr Ủy viên Nội vụ BHD Trung ương trích đọc “Quy chế HTr” quy định bổn phận và nhiệm vụ của người HTr cấp Tấn

HTr tân thăng cấp Tấn dâng lời phát nguyện lên Tam Bảo chứng minh

Nghi thức trao Quyết định và gắn cấp hiệu 

HTr Phó TB Điều hành BHD.TƯ tuyên Lời thừa nhận phát nguyện và huấn từ cho HTr tân thăng cấp Tấn

Hòa thượng Thích Thái Hòa đại lao Chư Tôn đức chứng minh ban Đạo từ

Chụp hình lưu niệm

Tin: Phóng viên Trang Nhà; Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia: Biểu tượng của TỪ BI, TRÍ HUỆ và DŨNG LỰC.

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Hòa: Kỷ Niệm ngày Chị Yến Phi vị pháp thiêu thân

Huệ Quang GĐPTVN

Đại Diện Miền Liễu Quán cùng BHD GĐPT Khánh Hoà chúc Tết Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

phuocthanh