BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Viếng Tang Cố HT Cấp Dũng Tịnh Thuyền-Bửu Đồng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nghiêng mình cung kính cảm niệm hương linh

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng TỊNH THUYỀN – BỬU ĐỒNG

Bài khác nên xem

Lễ di quan tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

Cáo tang: HTr cấp Tấn Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải (GĐPT Lâm Đồng) từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.