BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Viếng Tang Cố HT Cấp Dũng Tịnh Thuyền-Bửu Đồng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nghiêng mình cung kính cảm niệm hương linh

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng TỊNH THUYỀN – BỬU ĐỒNG

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hoà thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

Cáo phó

phuocthanh