BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Viếng Tang Cố HT Cấp Dũng Tịnh Thuyền-Bửu Đồng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nghiêng mình cung kính cảm niệm hương linh

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng TỊNH THUYỀN – BỬU ĐỒNG

Bài khác nên xem

KHẤP BÁO: HTr cấp Tín Chúc Hỷ – Phan Duy Khánh từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng chia buồn cùng HTr Cấp Tấn Nguyễn Khắc Hà

datthinh

GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN