BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tham Dự Pháp Hội Trai Đàn Chẩn Tế

Sáng Ngày 14.10.Tân Mão(9.10.2011), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tham Dự Pháp Hội Trai Đàn Chẩn Tế tại Tu Viện Quảng  Hương Gìa Lam , quý Anh Chị Trong Thường Vụ , quý Anh chị Ủy Viên phụ tá Ủy Viên, đúng 9h00 cùng ngày Đại Đức công văn tuyên sớ cầu siêu quý bậc Ân Sư, cố vấn, Gia Trưởng và Đoàn viên GĐPT Việt Nam quá vãng, nguyện cầu Giác Linh, Chơn Linh, Hương Linh phù hộ độ trì cho GĐPT Việt Nam vượt qua chướng nạn.

VP BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

%name
%name
%name

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 1: Lễ Nhập Quan HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu kết khóa liên trại HL Anoma Niliên-Tuyết Sơn

Tâm Lễ

Trại La Hầu La – Họp bạn HTr Ngành Đồng GĐPT Liên Miền

Người Áo Lam