BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tham Dự Pháp Hội Trai Đàn Chẩn Tế

Sáng Ngày 14.10.Tân Mão(9.10.2011), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tham Dự Pháp Hội Trai Đàn Chẩn Tế tại Tu Viện Quảng  Hương Gìa Lam , quý Anh Chị Trong Thường Vụ , quý Anh chị Ủy Viên phụ tá Ủy Viên, đúng 9h00 cùng ngày Đại Đức công văn tuyên sớ cầu siêu quý bậc Ân Sư, cố vấn, Gia Trưởng và Đoàn viên GĐPT Việt Nam quá vãng, nguyện cầu Giác Linh, Chơn Linh, Hương Linh phù hộ độ trì cho GĐPT Việt Nam vượt qua chướng nạn.

VP BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

%name
%name
%name

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi bậc Trì, Định, Lực

Tâm Lễ

Lệ nhập quan: cố Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Bổn Đồng PHẠM LỢI

phuocthanh

Lễ Huý Nhật lần thứ 29 của cố Hoà Thượng thượng Trí hạ Thủ nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

phuocthanh