BHD Tỉnh Thị

Áo Lam

 

CÁC BHD TRỰC THUỘC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

A.   Miền Vạn Hạnh :

Miền Vạn Hạnh  ( Bắc Trung Nguyên Trung Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Thừa Thiên, BHD Đà Nẵng, BHD Quảng Nam 1 ( Duy Xuyên – Hội An ), BHD Quảng Nam 2 ( Quảng Tín ),  BĐD Quảng Ngãi.

1.  BHD Thừa Thiên :

2.  BHD Đà Nẵng :

3.  BHD Quảng Nam 1 :

4.  BHD Quảng Nam 2 :

5.  BĐD Quảng Ngãi :

  B.   Miền Liễu Quán :

Miền Liễu Quán ( Nam Trung Nguyên Trung Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Bình Định, BĐD Phú Yên, BHD Khánh Hòa, BHD Cam Ranh, BHD Ninh Thuận.

1.  BHD Bình Định :

2.  BĐD Phú Yên :

3.  BHD Khánh Hòa :

4.  BHD Cam Ranh :

5.  BHD Ninh Thuận :

 C.   Miền Khuông Việt :

Miền Khuông Việt ( Cao Nguyên Trung Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Lâm Đồng, BHD ĐakLak, BHD Gia Lai, BHD KomTum, BĐD DakNông.

1.  BHD Lâm Đồng :

2.  BHD ĐakLak :

3.  BHD Gia Lai :

4.  BHD KomTum :

5.  BĐD DakNông :

 D.   Miền Khánh Hoà :

Miền Khánh Hoà ( Miền Đông Nam Phần ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Bình Thuận, BHD Bà Riạ Vũng Tàu, BHD Đồng Nai ( bao gồm Long Khánh, Long Thành, Biên Hòa ), BHD Bình Phước.

1.  BHD Bình Thuận :

2.  BHD Bà Riạ Vũng Tàu :

3.  BHD Đồng Nai :

4.  BHD Bình Phước :

 E.   Miền Quảng Đức :

Miền Quảng Đức ( Sài Gòn – Gia Định ) : bao gồm các BHD hiện đang sinh hoạt là BHD Gia Định, BHD Quảng Đức – Sài Gòn.

1.  BHD Gia Định :

2.  BHD Quảng Đức – Sài Gòn :

 F.  Ban Điều Hợp Tây Nam Phần :

Miền Huệ Quang ( Tiền Giang Nam Phần ) và   Miền Khánh Anh ( Hậu Giang Nam Phần ) : để phục hoạt sinh hoạt tại 2 Miền này BHD Trung Ương GĐPT VN đã thành lập Ban Điều Hợp Miền Tây Nam Phần bao gồm các đơn vị : Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. BHD Trung Ương chưa bổ nhiệm đại diện Miền nên các Tỉnh Thị sinh hoạt trực tiếp cùng Ban Điều Hợp Miền Tây Nam Phần.

1.  Tỉnh Long An :

2.  Tỉnh Bến Tre :

3.  Tỉnh Đồng Tháp :

4.  Tỉnh Cà Mau :

5.  Tỉnh Vĩnh Long :

 G. Miền Vĩnh Nghiêm ( Bắc ở trong Nam ) : hiện nay không còn đơn vị sinh hoạt.

 VP Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam