BHD Quảng Đức Viếng Lễ Tang

Tối nay, 17/2/2012, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức cùng cái đơn vị GĐPT Từ Nghiêm – Chánh Thọ đã đến điếu viếng lễ tang  Nhạc phụ anh Ủy viên Tu thư  cũng là huynh trưởng hai gia đình Từ Nghiêm và Chánh Thọ HT cấp Tín Tâm Hải – Trần Huy Hà :

                      Cụ ông: LÊ ĐÌNH THỨC

                  Pháp Danh: Minh Giác – hưởng thọ 86 tuổi

Nhất tâm cầu nguyện hương linh sớm Trực Vãng tây Phương

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TÍN, CẤP TẬP

Tâm Lễ

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1 báo tang

BHD GĐPT Lâm Đồng: cầu nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh