BHD Quảng Đức Viếng Lễ Tang

Tối nay, 17/2/2012, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức cùng cái đơn vị GĐPT Từ Nghiêm – Chánh Thọ đã đến điếu viếng lễ tang  Nhạc phụ anh Ủy viên Tu thư  cũng là huynh trưởng hai gia đình Từ Nghiêm và Chánh Thọ HT cấp Tín Tâm Hải – Trần Huy Hà :

                      Cụ ông: LÊ ĐÌNH THỨC

                  Pháp Danh: Minh Giác – hưởng thọ 86 tuổi

Nhất tâm cầu nguyện hương linh sớm Trực Vãng tây Phương

Bài khác nên xem

Bản tin số 2: Lễ tang HTr Trương Công Oai

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức ngày truyền thống Dũng

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận tổ kết khoá liên Trại Huyền Trang 2- A Dục 10- Lộc Uyển 15

phuocthanh