BHD Quảng Đức tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ  và Trai Đàn Chẩn tế vào lần đầu tiên tại Chùa Từ Đàm, nơi phát sinh GĐPT Việt Nam, vào các ngày 31.7.973 và 01.8.1973, chương trình Lễ, sau Lễ Hưng tác Thượng phan, cúng tiên thường, tụng kinh cầu siêu, đến ngày hôm sau: tụng kinh, Lễ Tưởng niệm, Lễ chánh Hiệp kỵ, Lễ lục cúng, Lễ chẩn tế, Lễ phóng sanh, Phóng đăng v.v.

BHD Gia Định tổ chức lễ Hiệp Kỵ vào năm 1981 vào ngày 17.11 ÂL, dưới sự chủ tọa của Chị Tâm Chánh Hoàng thị Kim Cúc Phó Trưởng Ban HD TƯ GĐPT Việt Nam.

Cuối thập niên 1980 BHD Đà Lạt tổ chức Lễ Hiệp Kỵ cũng được xem đây là ngày hội tụ của Đoàn viên GĐPT ViệtNam.

Qua thập niên 1990 BHD TƯ GĐPT ViệtNamtổ chức Lễ Hiệp Kỵ lấy ngày mất của Bác Tâm Minh Lê Đình Thám.

Hy vọng qua năm 2012  Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ  và Trai Đàn Chẩn tế  như năm 1973 để câu siêu độ cho Đoàn Viên GĐPT Việt Nam.

Năm 1994 BHD GĐPT Quảng Đức lần đầu tiên tổ chức Lễ Hiệp Kỵ tại Chùa Vạn phước. Sáng nay ( 28.8.2011 )vào lúc 10h BHD Quảng  Đức tổ chức dưới sự chứng minh của Thượng Tọa cố vấn giáo hạnh BHD GĐPT Quảng Đức, chánh bái  Trưởng Ban HD GĐPT Quảng Đức, cận ủy đại bái Phó Trưởng Ban HD GĐPT Quảng Đức, sự  hiện diện của qúy Anh Chị, Ủy viên,  phụ tá ủy viên, Gia trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn sinh trực thuộc Ban HD GĐPT Quảng Đức. Với sự  tham gia của Sư Cô  Thích Nữ Huệ Ngạn ái nữ của Anh Nguyên y Lương Hoàng Chuẫn Phó trưởng Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT VN , mặc dù tuổi cao sức yếu, quý Anh Chị Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam vẫn đến dù có trể do bận họp thường kỳ, đây là sự quan tâm, ưu ái đối BHD Quảng Đức giúp cho BHD Quảng Đức tăng thêm sức mạnh để vượt qua chông gai, hiểm trở hoàn thành sứ mệnh do tổ chức giao phó.

VP BHD QUẢNG ĐỨC

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

%name

Bài khác nên xem

Lễ bế mạc Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng Cầm Đoàn Thanh, Thiếu Nữ Miền Khánh Hòa – GĐPT Việt Nam năm 2012

phuocthanh

Cáo bạch của Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

datthinh