(BHD Ninh Thuận) Hội nghị đầu năm 2017

Sáng ngày 19/02/2017, nhằm ngày 23 tháng giêng năm Đinh Dậu, tại Chùa Sùng Ân – Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận, Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Kỳ an và Hội nghị Huynh trưởng đầu năm. Lễ Kỳ an được hành trong Đại hùng Bửu điện dưới sự Chứng minh – Chủ sám của Chư Tôn Đức Cố vấn giáo hạnh GĐPT Ninh. Sau Lễ Kỳ an, Hội nghị Huynh trưởng đầu năm được tiến hành tại Giảng đường của Chùa, với 150 Huynh trưởng gồm các Ban viên, phụ tá Ban viên BHD GĐPT Ninh Thuận và Toan thể Gia truởng, Huynh trưởng của 25 đơn vị GĐPT trong tỉnh. Chủ toạ Hội nghị gồm có: Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc – Trưởng Ban BHD GDPT Ninh Thuận, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Công Lương Hoàng Để Phó Trưởng ban ngành Nam cùng các thành viên Ban Thường vụ. Thuợng toạ Thích Hạnh Bảo Trụ trì Chùa Bảo Sơn – Cổ vấn giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận Chứng minh và ban đạo từ.

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động Phật sự năm 2016, đề ra phương hướng hoạt động năm 2017 đồng thời bổ sung củng cố nhân sự BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2020, kiện toàn Ban Đại Diện các huyện, thành phố. Hội nghị được nghe kế hoạch hoạt động của các Ban viên và đã thảo luận thống nhất các phương án triển khai hoạt động năm 2017 trong tinh thần Lục hoà. Trong Đạo từ của Thượng toạ Chứng minh nhấn mạnh: Sự thành công của GĐPT Ninh Thuận, nhất là sự vượt qua, thắng được những chuớng duyên của BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua là nhờ sự đồng tâm hoà hợp sống đúng tinh thần Lục hoà và tin tưởng rằng nếu tiếp tục tinh tấn phát huy những kết quả đạt được thì GĐPT Ninh Thuận sẽ vững mạnh và ngày càng phát triển vững chắc, đưa giáo lý Phật giáo áp dụng vào cuộc sống, thực hiện đúng mục đích GĐPT Việt Nam và thể hiện đầy đủ tinh thần tốt đời đẹp đạo. Hội nghị đã thành công viên mãn.

VP BHD GĐPT NINH THUẬN

Bài khác nên xem

Thầy Tâm Thanh Viết Gửi Linh Anh Như Tâm

ducquang

ĐẠO PHẬT DÀNH CHO AI?

Tâm Lễ

BHD.GĐPT Cam Ranh: Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 1)

Huệ Quang GĐPTVN