BHD Lâm Đồng tổ chức Hội thảo

Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD Lâm Đồng năm 2015, sáng ngày 08/3/2015, sau lễ thọ cấp của các huynh trưởng tân thăng. BHD lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo Hành chánh và Nội vụ.

Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT V.N, cố vần Giáo hạnh BHD.GĐPT Lâm Đồng, viện chủ Vĩnh Minh tự viện chứng minh Hội thảo.
Tham dự có Anh Quảng Tín BĐD/BHD T.Ư tại Miền khuông Việt, A.Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn, nguyênTrưởng ban BHD Lâm Đồng.
Chủ tọa Hội thảo chị Tâm Mậu Lê Thị Chi, Trưởng Ban BHD Lâm Đồng.
Tham dự hội thảo có các thành viên BHD, BĐD/BHD tại Đức Trọng – Lâm Hà, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, thư ký các đơn vị tại Đà lạt và Đức Trọng-Lâm Hà.
Hội thảo nhằm giúp cho các anh chị huynh trưởng là lãnh đạo từ các đơn vị nắm bắt lại phần hành Hành chánh và Nội vụ, từ đó tạo sự hoạt động phối hợp nhịp nhàng và có sự thống nhất từ đơn vị đến BHD, Tại hội thảo các câu hỏi của các huynh trưởng tham dự đã được trao đổi và  giải quyết thống nhất.
 Hội thảo đã được nghe pháp thoại của Thượng tọa chứng minh nói về Sứ mệnh giáo dục tuổi trẻ của GĐPT trong thời khắc hiện tại.
VP.BHD Lâm Đồng
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????

Bài khác nên xem

Ban Hướng dẫn và Lam viên GĐPT các cấp cầu nguyện – phân ưu – cảm niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Huệ Quang GĐPTVN

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVN TN

phuocthanh

Lễ tưởng niệm HTr Trí Thành Hồ Xuân Lộc – cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN