BHD Lâm Đồng: Phân ưu HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT LÂM ĐỒNG

TRẠI SINH VẠN HẠNH 7 LÂM ĐỒNG

Được tin buồn

Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYỄN NGỌC HẢI

Pháp danh: ĐỒNG TRÍ

Thọ tại gia Bồ tát giới, Pháp tự: PHƯỚC SƠN

Sinh ngày: 25/12/Canh Tuất

Phụ tá Ủy viên Nam Phật tử BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Đã từ bỏ báo thân vào ngày 21 tháng 5 năm 2017

(nhằm ngày 26 tháng 4 năm Đinh Dậu)

Nguyện cầu hương linh được nương nhờ về cõi Phật

Thành kính chia buồn cùng tang quyến

Bài khác nên xem

Cáo tang: HTr Cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc mệnh chung

nhuanphap

Thư cảm tạ tang lễ HTr cấp Dũng Nguyên Xuân – Lê Mai

nhuanphap

TIN BUỒN