BHD Gia Định tổ chức Lễ thọ cấp Huynh trưởng – Khai khóa bậc Lực

Trong tinh thần phát tâm nhận lãnh trách nhiệm phụng sự lý tưởng và nỗ lực tinh cần tu học của các Huynh trưởng. Với sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Cố vấn Giáo hạnh, cùng sự thân lâm chủ tọa, hiện diện tham dự của anh Trưởng ban, quý anh chị trong BHD và các đơn vị. Sáng chủ nhật ngày 04/02/2018 tại tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD GĐPT Gia Định trang trọng tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập và khai khóa bậc Lực các khóa.

Năm nay, BHD Gia Định có 01 Huynh trưởng tân thăng cấp Tín và 29 Huynh trưởng tân thăng cấp Tập. Tiến trình buổi lễ thực hiện theo đúng nghi thức lễ lược của GĐPT Việt Nam. Trong không khí đạo vị, Huynh trưởng Trưởng ban đã long trọng công nhận tinh thần phát nguyện thọ nhận trách nhiệm của các Huynh trưởng tân thăng cấp Tín, cấp Tập. Thượng tọa Cố vấn Giáo hạnh ân cần ban đạo từ khuyến tấn toàn thể Huynh trưởng tại hàng.

Ngay sau đó, BHD Gia Định cũng đã tổ chức lễ khai khóa bậc Lực từ khóa 19 đến khóa 23 theo tinh thần chung của BHD Trung ương qui định các BHD tỉnh, thị đồng thời khai khóa trên toàn quốc.

Ghi nhận việc tu học bậc Lực của các Huynh trưởng học viên BHD Gia Định, có tổng cộng 61 anh chị tu học trong năm nay (năm 1: 15HTr; năm 2: 20HTr; năm 3: 05HTr; năm 4: 14HTr; năm 5: 07HTr).

BHD Gia Định

(Ảnh: Quảng Từ)

LỄ THỌ CẤP TÍN – CẤP TẬP

Thượng tọa Thích Khế Đạo chứng minh buổi lễHTr Diệu Trinh, Tổng Thư ký BHD tuyên đọc quyết định thọ cấpHTr Tịnh Hữu, Ủy viên Nội vụ BHD đọc quy định trách nhiệm, bổn phận của HTr cấp Tín, cấp Tập HTr Quảng Bình, Trưởng BHD công nhận lời phát nguyện và ban huấn từ

LỄ KHAI KHÓA BẬC LỰC Tặng quà cho các HTr học viên bậc Lực xếp thứ hạng cao trong kỳ thi bậc Lực năm 2017

Bài khác nên xem

GĐPT Lâm Đồng: Đêm văn nghệ Vu Lan

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ(2012-2016)

phuocthanh

Pháp Hội Thù Ân III: Lễ Hưng tác Thượng phan – Các nghi thức khai đàn