BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn đến tang gia hiếu quyến của Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh

 

Bài khác nên xem

Điếu văn của BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại

datthinh

BHD.GĐPT CAM RANH CÁO PHÓ

Huệ Quang GĐPTVN

Tán thán Bồ Tát Hạnh – (Thư của Thầy Thích Minh Tâm)

Huệ Quang GĐPTVN