BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu gởi điện thư chia buồn đến tang gia hiếu quyến của Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định thành kính Phân Ưu

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa CÁO TANG hiền thê của cố HTr Ngô Văn Mão mệnh chung.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Khánh Hoà Khấp Báo

nhuanphap