BHD GĐPT Việt Nam Hải Ngoại Chúc Xuân

Thiều quang phổ chiếu Ta bà

Ba ngàn thế giới hằng sa rộn ràng

Ý xuân trời rộng thênh thang

Tình xuân phơi phới ngập tràn thế nhân

Thiep hai ngoaiBzThiep Hai ngoai 2014Az

Bài khác nên xem

Lễ báo ân – báo hiếu của GĐPT Từ Hiệp (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

TIN BUỒN

Tâm Lễ

Đại lễ Hiệp Kỵ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam 2014

Người Áo Lam