BHD GĐPT Việt Nam Hải Ngoại Chúc Xuân

Thiều quang phổ chiếu Ta bà

Ba ngàn thế giới hằng sa rộn ràng

Ý xuân trời rộng thênh thang

Tình xuân phơi phới ngập tràn thế nhân

Thiep hai ngoaiBzThiep Hai ngoai 2014Az

Bài khác nên xem

Trại họp bạn HTr ngành Thiếu Tất Bát La II – 2018

nhuanphap

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Khấp báo : Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ mệnh chung

datthinh