BHD GĐPT Thừa Thiên : Tổ chức Liên trại huấn luyện HTr A Dục – Lộc Uyển – năm 2018

https://gdptthegioi.net/2019/01/bhd-gdpt-thua-thien-chuc-lien-trai-huan-luyen-duc-loc-uyen-nam-2018/

Bài khác nên xem

Báo chí Đội Chúng

datthinh

Nền giáo dục vượt qua – Thích Thái Hòa

phuocthanh

Bế mạc Trại HL AnomaNiLiên năm 2011 của BHD Gia Định

datthinh