BHD GĐPT Thừa Thiên : Tổ chức Liên trại huấn luyện HTr A Dục – Lộc Uyển – năm 2018

https://gdptthegioi.net/2019/01/bhd-gdpt-thua-thien-chuc-lien-trai-huan-luyen-duc-loc-uyen-nam-2018/

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng: Kết khoá trại Lộc Uyển 12

nhuanphap

Hội nhập Văn Hoá GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lý tưởng của Huynh trưởng

datthinh