BHD GĐPT Thừa Thiên Chia buồn cùng BHD GĐPT Lâm Đồng và Tang quyến

BAN HƯỚNG DẪN, BAN BẢO TRỢ

CÙNG TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN SINH

GĐPT THỪA THIÊN

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

TỊNH THUYỀN BỮU ĐỒNG

NGUYÊN TỔNG THƯ KÝ BAN HƯỚNG DẪN LÂM ĐỒNG

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG BHD LÂM ĐỒNG VÀ TANG QUYẾN

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

Cáo tang: HTr cấp Tấn Minh Từ – Trác Xuân Nam (GĐPT Bình Thuận) mệnh chung.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định: Nguyện Cầu Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh