BHD GĐPT Thừa Thiên Chia buồn cùng BHD GĐPT Lâm Đồng và Tang quyến

BAN HƯỚNG DẪN, BAN BẢO TRỢ

CÙNG TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN SINH

GĐPT THỪA THIÊN

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

TỊNH THUYỀN BỮU ĐỒNG

NGUYÊN TỔNG THƯ KÝ BAN HƯỚNG DẪN LÂM ĐỒNG

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG BHD LÂM ĐỒNG VÀ TANG QUYẾN

Bài khác nên xem

Điếu văn của BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

datthinh

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAK LAK PHÂN ƯU

Huệ Quang GĐPTVN

BĐD GĐPT Diên Khánh (BHD GĐPT Khánh Hòa):nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh