BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

            Toàn thể Trại sinh Lộc Uyển 10 – A Dục 8  tập trung lúc 6h30 ngày 6.10.2012 tại chùa Hưng Quốc, Ban Quản Trại điểm danh số lượng Trại sinh, kiểm tra đồ đạc, vận chuyển các dụng cụ Trại lên xe trực chỉ Xa Lộ Hà Nội đến Giang Điền – Pháp Lạc.

            Sau khi ổn định, phân chia đất cắm lều, thi công cột cờ, cổng Trại, vệ sinh đất trại, ăn trưa.

            Đến 13h30 Lễ Khai mạc Trại Lộc Uyển 10 – ADục 8, dưới sự chứng minh của Ni sư Thích Nữ Huệ Trang Trú Trì Chùa Pháp Lạc, Chủ toạ Lễ khai mạc có Anh Trưởng ban, quý Anh Chị Phó ban cùng quý Anh Chị trong BHD Quảng Đức Sài Gòn, Ban Quản Trại cùng toàn thể Trại sinh trại Lộc Uyển 10 – A Dục 8.

            Trong Lời khai mạc Chị Trại trưởng Diệu Hạnh Phạm Thị Dung “… BHD GĐPT Quảng Đức đã tái sinh hoạt đến nay đã gần 20 năm, ngay từ khi tái sinh hoạt, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là tổ chức các Trại Huấn luyện để đào tạo lượng Huynh Trưởng kế thừa, bổ sung Huynh Trưởng cho các Đơn vị Gia Đình nhằm xây dựng, duy trì và phát triển các Đơn vị Gia Đình, những Anh Trại sinh tham dự  Trại Lộc Uyển và A Dục năm 1993, hiện nay là thành viên Ban Quản Trại Lộc Uyển 10 và A Dục 8  vẫn kê vai đảm nhận trọng trách tổ chức giao phó, tiếp tục hướng dẫn cho đàn em tu học và sinh hoạt đúng theo tinh thần Nội qui – Qui chế GĐPT VN…”

            Huấn từ Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng, Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn “…Trước cảm tạ xin cảm tạ Ni sư, đã mở rộng vùng Phật địa, để hàng Phật tử chúng con nương tựa, trong thời mạt pháp những nơi Phật địa không còn nhiều. Thứ đến xin nhắc nhở các Trại sinh được huấn luyện, phải thấy rõ tuy chúng ta cổng trại kỳ đải to lớn, không có số lượng Trại sinh vài ngàn như những nơi khác, nhưng chúng ta có vô lượng Linh sơn Hội thượng Phật, vô lượng Lăng Nghiêm Hội thượng Phật, vô lượng Liên Tri Hải Hội thượng Phật để tinh cần giải thoát và giáo dục đàn Em…”

            Đạo từ của Ni sư Trụ trì Chùa Pháp Lạc “…Rất xúc động khi các Anh Chị Quảng Đức Sài Gòn đến tổ chức Trại Huấn luyện tại Chùa Pháp Lạc, bản thân tôi cũng là một Oanh vũ rồi lên Huynh Trưởng, khi xuất gia với Sư Bà Diệu Không, Sư Bà cũng cho Tôi cố vấn một Gia Đình Phật Tử, cứ mỗi lần bản thân Tôi gặp Hoà Thượng Minh Tâm vẫn lo lắng và quan tâm đến Gia Đình Phật Tử việt Nam, không biết khi thế hệ của Thầy và tôi mất đi thì GĐPT sẽ ra sao? Chùa hiện nay còn nghèo nhưng cửa thiên môn rộng mở, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả GĐPT Việt nam đến tu học và sinh hoạt…”

Lễ khai mạc hoàn mãi lúc 14h30.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Bài khác nên xem

GĐPT Vạn Ninh (Khánh Hoà): Trại A Nô Ma, Ni Liên, Tuyết Sơn

Huệ Quang GĐPTVN

Hướng Dẫn Khải Đạo

phuocthanh

Người đoàn trưởng

datthinh