BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Chu niên lần thứ 66

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Chu niên lần thứ 66

Sáu mươi sáu mùa sen đã nở, 66 năm GĐPT Ninh Thuận sinh hoạt dưới sự chỉ giáo của Chư Tôn Đức; sự chỉ dẫn của BHD TW GĐPT Việt Nam; sự dìu dắt, tạo điều kiện cho an trú của Chư vị Trụ trì các tự viện, niệm Phật đường, tịnh xá, tịnh thất trong tỉnh, và nhờ sự hỗ trợ của quý Ban Bảo trợ các phật sự luôn được viên thành. Hôm nay ngày 29/10/2017 tại Chùa Sùng Ân-Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm Chu niên lần thứ 66 GĐPT Ninh Thuận.

Buổi Lễ Chu niên được sự Chứng minh của Đại lão Hòa thượng Đạo hiệu thượng Đồng hạ Tâm – Thành viên Hội đồng Tăng già Chứng minh – Chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận – Viện chủ Chùa Linh Sơn quang lâm chứng minh và Ban Đạo từ. Trên bàn Chư tôn đức Tăng Chứng minh còn có Đại Đức Thích Nguyên Huấn – Trụ trì Chùa Phước Huệ – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận; Đại đức Thích Thiện Lý – Trụ trì Chùa Linh Sơn – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận cùng Quý Chư Ni: Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Đức – Viện chủ Chùa Diệu Nghiêm – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận; Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thái – Phó ban Trị sự đặc trách Ni giới Giáo hội Phật giáo Ninh Thuận – Trụ trì Bửu Lâm Ni Tự – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Bửu Lâm và sự Chứng minh của Sư Cô Thích Nữ Đức Diệu–Trụ trì Chùa Đạo Long, Sư Cô Thích Nữ Chơn Lý–Trụ trì Chùa Pháp Hải, Sư Cô Thích Nữ Liên Nhàn–Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Bình.

Buổi Lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm thấm đậm tình lam với chương trình đầy đủ ý nghĩa chào mừng, đánh giá hoạt động Phật sự năm 2017 cùng phần khen thưởng các GĐPT tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt các hoat động do Ban hướng dẫn tổ chức, khen thưởng các GĐPT hoàn thành Phật sự do Ban hướng dẫn phân công, khen thưởng Huynh trưởng tinh tấn tu học từ Oanh vũ đến nay là Huynh trưởng cấp Tín, khen thưởng Đoàn sinh tinh tấn tu học đủ 4 bậc ngành Oanh và 4 bậc ngành Thiếu GĐPT Việt Nam. Thông qua Lễ nghi thắp nến mừng Chu niên với lời hát chúc mừng cùng Đạo từ sách tấn tu học của Hòa thượng Chứng minh, GĐPT Ninh Thuận đã tổ chức tiệc hòa vui trong niềm hỷ lạc vô biên của tình Lam.

VP BHD GĐPT Ninh Thuận

Bài khác nên xem

PHÁP HỘI THÙ ÂN

nhuanphap

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

ducquang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện

Tâm Lễ